EXMAR NV – Update on refinancing of EXMAR01


10.06.2017
EXMAR NV – Update on refinancing of EXMAR01   Reference is made to the press release dated 16 May 2017 regarding a fixed income roadshow and a potential senior unsecured bond offering. Based on the feedback received during the fixed income roadshow, EXMAR has decided to summon a bondholders’ meeting with the intention of inter alia extending the maturity of its outstanding NOK 1,000 million senior unsecured bond EXMAR01 (ISIN NO 0010714512).   For further information, please contact: Miguel de Potter   +32 3 247 56 11

EXMAR NV - Update over de herfinanciering van EXMAR01

 

Op 16 mei 2017 werd bij middel van een persbericht aangekondigd dat een reeks vastrentende investeringsbijeenkomsten werden georganiseerd om een mogelijke senior ongedekte obligatielening af te sluiten.

 

Op grond van de ontvangen feedback tijdens de investeringsbijeenkomsten heeft EXMAR thans beslist een obligatiehouder vergadering bijeen te roepen met de bedoeling onder andere de looptijd van de uitstaande senior ongedekte obligatielening EXMAR 01 (ISIN NO 0010714512) ten belope van NOK 1.000 miljoen te verlengen.

 

Voor verdere informatie 

10.06.2017 · Exmar