SRBIJA / OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA DODELU 325 MILIONA DINARA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


14.03.2019
Ministarstvo rudarstva i energetike objavilo je javni poziv za dodelu 325 miliona dinara iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2019. godini u jedinicama lokalne samouprave, kao i gradskim opštinama.

Rok za podnošenje prijava je 27. mart.

Sredstva se dodeljuju  u okviru sprovođenja Programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja efikasnog korišćenja energije u 2019.

Cilj javnog poziva je unapređenje energetske i troškovne efikasnosti u objektima od javnog značaja, odnosno modernizacija sistema javnog osvetljenja, koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, odnosno gradskih opština, navodi se u javnom pozivu.

Na konkurs se mogu prijaviti projekti kojima su predviđene sledeće mere:

 • unapređenje termotehničkih sistema u zgradi;
 • modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja;
 • ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;
 • modernizacija sistema javnog osvetljenja;
 • zamena postojećih ili ugradnja novih sistema za centralnu pripremu potrošne tople vode.

Za modernizaciju sistema javnog osvetljenja namenjeno je ukupno 20 miliona dinara, a najviše do 20% vrednosti projekta ili maksimalno 3 miliona.

Opštine u devastiranim područjima mogu dobiti najviše do 100% vrednosti projekta ili maksimalno 30 miliona dinara, a ostale najviše do 70% ili maksimalno 25 miliona dinara.

Kriterijumi za izbor projekata su:

 • vrsta mere unapređenja energetske efikasnosti
 • vrsta objekta od javnog značaja;
 • sopstveno učešće u finansiranju projekta izraženo u procentima;
 • razvijenost jedinice lokalne samouprave;
 • korišćenje sredstava Budžetskog fonda u poslednje tri godine;
 • smanjenje instalisanog kapaciteta rekonstruisanog dela javnog osvetljenja za projekte modernizacije javnog osvetljenja.

Budžetski fond za unapređenje energetske efikasnosti u 2019. raspolaže sa 500 miliona dinara, što je, kako je izjavioministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić, isto kao u prethodne četiri godine ukupno.

Budžetski fond je u 2018. iznosio 125 miliona dinara, koji su raspodeljeni u 14 lokalnih samouprava.

14.03.2019 · BUDŽETSKI_FOND_ZA_UNAPREĐENJE_ENERGETSKE_EFIKASNOSTI / ENERGETSKA_EFIKASNOST / JAVNI_POZIV