EU / REGION / EVROPSKA KOMISIJA OBJAVILA NACRTE NACIONALNIH ENERGETSKIH I KLIMATSKIH PLANOVA ČLANICA EU / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


21.03.2019
Evropska komisija (EK) objavila je nacrt nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NEKP), koje su podnele države članice EU, uključujući Bugarsku, Kipar, Hrvatsku, Grčku, Rumuniju i Sloveniju.

Bugarska, Kipar i Grčka bile su među 7 zemalja članica EU koje nisu dostavile nacrte svojih planova EK do 31. decembra 2018. godine, kada je bio rok. Albanija, Severna Makedonija, Crna Gora, Kosovo*, Srbija i Bosna i Hercegovina nemaju striktne rokove za pripremu ovih planova jer nisu članice EU, ali su kao članice Energetske zajednice morale da započnu njihovu pripremu.

EK do 30. juna 2019. godine može da predloži članicama kako da izmene nacrte svojih planova

Posle dobijanja nacrta planova svih zemalja članica, EK je započela njihovu analizu, saopštila  je izvršna vlast EU.

Ako nacrt neke zemlje, njegovi ciljevi, politike i mere ne doprinose dovoljno ili nedovoljno konzistentno ostvarivanju ciljeva Energetske unije, ili ako EU kolektivno neće postići dovoljan napredak prema ovim ciljevima, EK može do 30. juna 2019. da predloži izmene planova.

Članice EU bi do kraja 2019. trebalo da dostave svoje konačne nacionalne energetske i klimatske planove.

Prema pravilima upravljanja Energetskom unijom i klimatskom akcijom, koja su stupila na snagu 24. decembra 2018. godine, zemlje EU su obavezne da:

  • pripreme NEKP koji pokriva pet dimenzija Energetske unije za period od 2021. do 2030. (i za svaki naredni desetogodišnji period) na osnovu zajedničkog obrasca;
  • podnesu nacrt NEKP-a do 31. decembra 2018. i konačan plan do 31. decembra 2019. godine Evropskoj komisiji;
  • podnesu izveštaj o napretku koji ostvaruju u sprovođenju NEKP-a, uglavnom svake dve godine.

Zemlje koje nisu članice EU u regionu, kao što su Albanija, Severna Makedonija, Crna Gora, Kosovo*, BiH i Srbija, nemaju obavezu da sastave NEKP.

Međutim, sve one su članice Energetske zajednice, čiji Savet ministara je u januaru 2018. godine usvojio Preporuku 2018/01/MC-EnC o pripremama za razvoj NEKP-a. Preporuka nije pravno obavezujuća, ali su sve članice započele određene pripreme.

 

21.03.2019 · NACIONALNI_ENERGETSKI_I_KLIMATSKI_PLAN / NEKP