HRVATSKA / MINISTARSTVO PRIPREMILO UREDBU ZA SMANJENJE NAKNADE ZA OIE KOJU PLAĆA PRIVREDA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


15.04.2019
: U skladu sa Smernicama o državnoj pomoći za zaštitu životne sredine i energetike za period 2014-2020. Evropske unije, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike pripremilo je uredbu o kriterijima za umanjenje naknade za obnovljive izvore energije (OIE) i visokoefikasnu kogeneraciju kojom je predviđeno njeno smanjenje za privredu.

Mogućnost da plaćaju nižu naknadu dobile su firme sa godišnjom potrošnjom električne energije većom od 1 GWh i energetskim intenzitetom većim od 5%, 10% odnosno 20%, navodi se u saopštenju Hrvatske udruge poslodavaca (HUP).

Intenzitet će se obračunavati na osnovu proseka trogodišnjeg poslovanja firme i potrošnje električne energije u protekle tri godine.

Procenat smanjenja naknade će biti veći za one firme koje pripadaju kategoriji sa većim energetskim intenzitetom.

S obzirom da EU smernice određuju da je maksimalno dozvoljeno sniženje naknade 80%, firmama koje su u Sistemu za trgovanje emisijama EU (EU ETS) će naknada rasti jer sada plaćaju manje od potrebnog odnosno 0,007 kn/kWh, a prema EU smernicama trebalo bi najmanje 0,021 kn/kWh.

U HUP-u navode da će uredba predstavljati značajno rasterećenje za firme sa visokom potrošnjom električne energije čija je konkurentnost izložena riziku zbog troškova proizašlih iz trostrukog povećanja naknade za OIE u 2017. godini.

Električna energija je, podsećaju u HUP, te godine za firme poskupela 15%, a naknada za OIE je sa dotadašnjih 3,5 lipa/kWh povećana na 10,5 lipa/kWh.

“Sličan model smanjenja naknada za OIE i/ili državne pomoći imaju mnoge članice EU, tako da ovom odlukom domaći preduzetnici stiču ravnopravan tretman i ostvaruju veći nivo konkurentnosti”, naveo je HUP.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će sada pokrenuti postupak prema Evropskoj komisiji, s obzirom da je reč o državnoj pomoći za koju je potrebno njeno odobrenje. Nakon toga će uredbu moći da usvoji Vlada Hrvatske.

15.04.2019 · ENERGETSKI_INTENZITET / EU_ETS / MINISTARSTVO_ZAŠTITE_OKOLIŠA_I_ENERGETIKE / OIE / SISTEM_ZA_TRGOVANJE_EMISIJAMA_EU / SMERNICE_EU_O_DRŽAVNOJ_POMOĆI