BIH / TENDER: PRIPREMA AKCIONIH PLANOVA ZA ODRŽIVI ENERGETSKI RAZVOJ I KLIMATSKE PROMENE ZA 37 OPŠTINA I GRADOVA U BIH / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


04.05.2019
Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Bosni i Hercegovini (BiH) objavio je javni poziv za izradu akcionih planova za održivi energetski razvoj i klimatske promene (Sustainable Energy and Climate Action Plans – SECAP) za 37 opšina i gradova.

Rok za podnošenje prijava je 20. maj.

UNDP BiH traži konsultante za razvoj akcionih planova za održivi energetski razvoj i klimatske promene za 37 opština i gradova u BiH, koji su podeljeni u dva lota. Reč je o projektu “Povećavanje investicija u javne zgrade sa niskim emisijama ugljenika”, koji se finansira iz Zelenog klimatskog fonda, a sprovodi ga UNDP BiH, navodi se u javnom pozivu.

SECAP je ključni dokument koji pokazuje kako će lokalne vlasti pomoći sprovođenje konkretnih aktivnosti za jačanje kapaciteta za prilagođavanje klimatskim promenama na lokalnom nivou i podržati napore za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Glavni zadatak izabranog konsultanta biće priprema akcionih planova za 37 opština i gradova, i njihovo online podnošenje inicijativi Povelja gradonačelnika za lokalne aktivnosti u sektoru energetike i klimatskih promena.

Zadatak predviđen javnim pozivom je podeljen u dva lota.

LOT 1/Razvoj akcionih planova za 18 opština i gradova u BiH – Regija 1: Banja Luka, Laktaši, Teslić, Kotor Varoš, Modriča, Novi Grad, Jezero, Doboj, Gradiška, Gračanica, Bihać, Cazin, Tešanj, Novi Travnik, Bužim , Doboj Istok, Sanski Most i Doboj Jug.

LOT 2/Razvoj akcionih planova za 19 opšina i gradova u BiH – Regija 2: Bijeljina, Zvornik, Foča, Novo Goražde, Istočna Ilidža, Šekovići, Vlasenica, Rogatica, Čajniče, Tuzla, Grad Sarajevo, Mostar, Livno, Banovići, Lukavac, Konjic, Visoko, Čitluk i Brčko.

Razvoj svakog akcionog plana mora biti u potpunosti usklađen sa smernicama, preporukama i najboljim praksama Povelje gradonačelnika, kako u smislu procedure pripreme, tako i kada je reč o strukturi i sadržaju plana.

Nakon usvajanja Paketa EU za klimu i energiju 2007. godine, Evropska komisija je 2008. pokrenula inicijativu Povelja gradonačelnika 2020, kako bi podržala napore lokalnih vlasti u implementaciji politika za održivu energetiku usmerenu ka budućnosti sa niskim emisijama ugljenika.

04.05.2019 · AKCIONI_PLAN_ZA_ZA_ODRŽIVI_ENERGETSKI_RAZVOJ_I_KLIMATSKE_PROMENE / JAVNI_POZIV / POVELJA_GRADONAČELNIKA / SECAP / TENDER / UNDP