HRVATSKA / GEO POWER ZAGOCHA PLANIRA GRADNJU GEOTERMALNE ELEKTRANE SNAGE 20 MW /AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ /BGEN


14.05.2019
Hrvatska firma Geo Power Zagocha planira da izgradi geotermalnu elektranu za proizvodnju električne energije, snage 20 MW, na istražnom prostoru geotermalne vode Slatina 2, navodi se u zahtevu za ocenu o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, koju je firma predala Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

Elektrana će koristiti Organski Rankinov Ciklus (ORC) za proizvodnju električne energije koji će biti isporučivana u distributivnu mrežu HEP ODS-a, navodi se u zahtevu.

Postrojenje će se nalaziti u Virovitičko-podravskoj županiji, u opštini Čađavica.

Na području u kojem će se graditi elektrana trenutno se nalaze tri geotermalne bušotine PS-2, PS-4 i PS-5.

Postrojenje će koristiti geotermalnu vodu iz postojeće bušotine PS-5 i, eventualno, nove bušotine, koja je planirana oko 900 metara istočno od mesta na kojem će biti izgrađena geotermalna elektrana, navodi se u zahtevu firme Geo Power Zagocha.

Geotermalna elektrana Zagocha mogla bi biti druga elektrana koja u Hrvatskoj koristi ovaj obnovljivi izvor energije za proizvodnju električne energije

U julu prošle godine, hrvatska Agencija za ugljikovodike raspisala je javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača za istraživanje geotermalnih voda na području mesta Slatine, kao i opština Sopje, Čađavica, Crnac i Nova Bukovica u Virovitičko-podravskom okrugu, radi izdavanja dozvole za korišćenje geotermalnih voda u energetske svrhe.

Javni poziv se odnosio na istražne prostore “Slatina 1”, “Slatina 2”, “Slatina 3” i “Slatina 4”.

Prema podacima sa sajta Agencije za ugljikovodike, javni poziv je zatvoren.

Na pitanje kakav je ishod javnog poziva u Agenciji su za Balkan Green Energy News rekli da je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo dozvolu za istraživanje geotermalnih voda u istražnom prostoru “Slatina 2” firmi Geo Power Zagocha, dok je za istražni prostor “Slatina 3” dozvolu dobila firma EES Dravacel Energetika.

Geotermalna elektrana Zagocha mogla bi biti druga ovakva elektrana u Hrvatskoj, nakon što je, krajem prošle godine, počela da radi geotermalna elektrana Velika Ciglena, snage 17,5 MW.

 

14.05.2019 · GEOTERMALNA_ELEKTRANA / GEOTERMALNA_ENERGIJA / MINISTARSTVU_ZAŠTITE_OKOLIŠA_I_ENERGETIKE