Bela knjiga kompanije Eaton iznosi razloge zašto bi proizvođači mašina trebalo da razmotre korišćenje digitalnih zaštitnih uređaja diferencijalne struje (ZUDS)


20.06.2017
Sremska Mitrovica, Serbia … Kompanija Eaton objavila je Belu knjigu pod nazivom „Povećajte vreme rada pomoću digitalnih ZUDS uređaja“, koja razmatra prednosti i koristi primene digitalne tehnologije na zaštitnim uređajima diferencijalne struje (ZUDS). Njihov napredni nadzor i sposobnosti predupozorenja omogućavaju proizvođačima mašina da poboljšaju pouzdanost i bezbednost, istovremeno štedeći vreme i novac, kako svoje tako i svojih klijenata tokom korišćenja opreme.

Ova Bela knjiga je druga u seriji od tri koje istražuju teme diferencijalne struje. Pokazuje da uz pravilnu primenu ZUDS uređaja, proizvođači mašina mogu da poboljšaju performanse i bezbednost svoje opreme, što na kraju dovodi do veće produktivnosti za njihove klijente. Digitalna tehnologija može da isporuči ključne podatke servisnom osoblju i omogući im da obavljaju preventivno održavanje da bi maksimalno smanjili vreme tokom kojeg mašina nije u radu.

 

Digitalni ZUDS uređaji predstavljaju savršen izbor za proizvođače mašina jer kombinuju funkcionalnost zaštite sa digitalnim funkcijama. Jedinstveni na tržištu zaštite strujnih kola, oni kontinuirano mere diferencijalne struje i prikazuju njihov status lokalno, sa LED svetlima za predupozorenje i na daljinu putem bespotencijalnih izlaza za predupozorenje. Status sistema uvek je lako uočljiv, čime se smanjuju troškovi održavanja.

 

„Jedan od aspekata koje preporučuje standard IEC 60204 je preventivno održavanje, a korišćenjem najnovije digitalne ZUDS tehnologije, proizvođači mašina mogu da primene ove mere“, kaže Peter-Lukas Genowitz, menadžer za proizvode RCCB u kompaniji Eaton. „Funkcije predupozorenja najnovijih prekidača diferencijalne struje sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom za domaćinstvo i sličnu upotrebu (RCBO) i prekidača diferencijalne struje bez ugrađene prekostrujne zaštite za domaćinstvo i slične upotrebe (RCCB) mogu da otkriju lutajuće struje kratkog spoja. To omogućava korisnicima da budu svesni neposrednog kvara pre nego što se on desi i preduzmu neophodne mere da kvar spreče.“

 

U Beloj knjizi postoji primer kako ZUDS uređaji mogu lako da se integrišu u Lean Automation okruženje. Naglašava kako proizvođači i instalateri mašina mogu dodatno da povećaju vreme rada i ostvare dodatnu uštedu i do 30%. Status zaštite može da bude dostupan u okviru sistema za kontrolu ili nadzor mašine ili elektrodistributivne mreže, i pruža podršku timovima za servisiranje i održavanje. To im omogućava da brzo reaguju na probleme i svedu na minimum vreme tokom kojeg sistem ne radi. Takođe je pokriven izbor tipa ZUDS uređaja; čitalac se informiše kako da izabere najbolji uređaj koji ispunjava odgovarajuće standarde i bezbednosne propise, što je od suštinske važnosti za proizvođače mašina koji vrše izvoz i što im i ovde štedi vreme i smanjuje troškove.

 

Osim digitalnih i analognih ZUDS uređaja, kompanija Eaton može da se pohvali širokim asortimanom proizvoda i rešenja koji su vodeći na tržištu uključujući MCB, MCCB, ACB, osigurače i hidromagnetne prekidače. Kao takva, idealno je pozicionirana da pomogne proizvođačima mašina i ispuni sve njihove zahteve za zaštitu strujnog kola, od specifikacije i izbora, do instalacije i održavanja.

 

Bela knjiga je dostupna za besplatno preuzimanje na www.eaton.eu/en/cp/rdc

 

Ukoliko želite da saznate nešto više o Eaton-u posetite www.eaton.eu ili www.eaton.rs za sve najnovije vesti pratite nas na Twitter-u (@ETN_EMEAili preko naše LinkidIn (Eaton EMEA) stranice.

 

O kompaniji Eaton

 

Poslovanje kompanije Eaton u oblasti električne energije, postavlja je na mesto globalnog lidera sa iskustvom u distribuciji električne energije i zaštiti kola, rezervnoj zaštiti u energetici, kontroli i automatizaciji, rasveti i sigurnosti, strukturnim rešenjima i žičnim uređajima, rešenjima za teške i opasne uslove, kao i uslugama idejnih projekata. Kompanija Eaton je putem svojih globalnih rešenja pozicionirana tako da može da odgovori na najkritičnije izazove u današnjem upravljanju električnom energijom.

 

Eaton je kompanija za upravljanje električnom energijom sa ostvarenom prodajom od 19,7 milijardi dolara u 2016. godini. Eaton pruža energetski efikasna rešenja koja pomažu našim kupcima da upravljaju elektroenergijom, hidrauličnom i mehaničkom energijom na efikasniji, bezbedniji i održiviji način. Eaton ima oko 95.000 zaposlenih i svoje proizvode prodaje kupcima u više od 175 zemalja. Za više informacija, posetite www.eaton.eu www.eaton.rs.

 

Čitač pitanja: Eaton Electric d.o.o., Branch Beograd, Omladinskih brigada 90b, 11070 Novi Beograd, Srbija, Tel:+381 11 3 777 003, Email: officebelgrade@eaton.com

 

Dalje informacije za štampu: Kontaktirajte Kate Siwek, Technical Publicity, Tel: +44 (0)1582 390980, Email: ksiwek@technical-group.com

20.06.2017 · Srbija