RASPISAN POZIV ZA STUDIJU VETRA ZA VETROPARK POKLEČANI / BOSNA I HERCEGOVINA / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


24.06.2019
Elektroprivreda HZHB (EPHZHB) raspisala je javni poziv za nabavku usluga izrade studije potencijala vetra za vetropark Poklečani u opštini Posušje, navodi se u obaveštenju na sajtu kompanije. Ukupna procenjena vrednost ugovora je 22.000 konvertibilnih maraka (oko 11.250 evra).

Rok za dostavljanje ponuda za nabavku usluga izrade studije potencijala vetra za vetropark Poklečani je 10. jul 2019. godine, a ponude će biti otvorene istog dana, navodi se u obaveštenju.

Kriterijum za dodelu ugovora će biti najniža cena, a odabrani izvođač će imati rok od osam meseci da završi izradu studije.

Tehnički uslovi za učešće u tenderu su detaljno opisani u tenderskoj dokumentaciji, dok ekonomski i finansijski uslovi ne postoje, stoji u obaveštenju. Plaćanje se vrši u roku od 30 dana nakon završetka usluga u ugovorenom obimu.

Ugovor o koncesiji potpisan u junu 2014. godine

Prema ranijim izveštajima, EPHZHB dobila je koncesiju za izgradnju i korišćenje VE Poklečani pre pet godina. Ugovor o koncesiji potpisan je 7. juna 2014. godine.

Prema tom ugovoru, koncesionar treba da izgradi i koristi postrojenja za pretvaranje energije vetra u električnu energiju, snage od 5 MW po lokaciji, na najviše 36 lokacija na lokalitetu Poklečani, navodi se u ranijim izveštajima.

Vlada Federacije BiH (FBiH) je u aprilu 2010. godine donela odluku kojom se EPHZHB zadužuje da “nastavi i intenzivira aktivnosti” na pripremama za izgradnju vetroparka Poklečani snage 72 MW. Prema toj odluci, okvirni rok za završetak izgradnje je bio kraj 2014. godine.

Prema ranijim izveštajima, EPHZHB je u martu 2018. godine pustio u rad vetropark Mesihovina, prvi u Bosni i Hercegovini (BiH), kapaciteta 50,6 MW. Izgradnju ovog vetroparka pomogla je nemačka razvojna banka KfW zajmom od 71 milion evra. Ukupna vrednost projekta bila je oko 82 miliona evra.

U julu 2018. godine, EPHZHB je položio kamen temeljac za izgradnju reverzibilne hidroelektrane (HE) Vrilo snage 66 MW na reci ponornici Šuici u opštini Tomislavgrad, čije se puštanje u rad očekuje 2023.

U novembru 2018. godine, Marinko Gilja, generalni direktor EPHZHB-a, je rekao je da će kompanija nastaviti sa izgradnjom kapaciteta za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora, uključujući i VE Velika Vlajna/Jastrebinka, kao i pripreme za izgradnju malih hidroelektrana i solarnih elektrana.

24.06.2019 · ELEKTROPRIVREDA_HZHB / EPHZHB / POKLEČANI / VETROPARK