ALBANIJA UVELA NETO MERENJE ZA SOLARNU PROIZVODNJU PROZJUMERA / ALBANIJA / AUTOR: SVETLANA JOVANOVIĆ / BGEN


20.07.2019
Albanija je uvela neto merenje (net metering) za prozjumere koji električnu energiju proizvode putem fotonaponskih solarnih panela, objavilo je Ministarstvo infrastrukture i energetike.

Neto merenje koje je uvela Albanija obuhvata mala i srednja preduzeća (MSP) i domaćinstva sa fotonaponskim solarnim panelima čiji kapacitet ne prelazi 500 kW.

Vlada Albanije očekuje da će program neto merenja omogućiti instalaciju 200 MW fotonaponskih solarnih kapaciteta, preneo je pv magazine.

Na projekte koji ispunjavaju uslove programa neto merenja primenjivaće se tržišne cene električne energije. Višak električne energije koja se predaje u mrežu obračunavaće albanski operator distributivnog sistema OSHEE na mesečnom nivou, dok će se konačne isplate vršiti na kraju godine.

Neto merenje predviđeno zakonom iz 2017. godine

Program neto merenja za fotonaponske solarne elektrane i vetroelektrane kapaciteta do 500 kW predviđene su zakonom iz 2017. godine, kojim se promovišu obnovljivi izvori energije, navela je Evropska komisija u najnovijem izveštaju o napretku Albanije u usklađivanju zakonodavstva sa propisima EU.

Ovim zakonom je uveden sistem podrške koja se dodeljuje kroz konkurentan postupak za proizvodnju iz obnovljivih izvora energije (OIE) u solarnim elektranama kapaciteta većeg od 2 MW i vetroelektrane kapaciteta većeg od 3 MW. Postupak se zasniva na sistemu podrške razlikom u ceni koja se plaća povrh tržišne cene električne energije.

Revidirani nacionalni akcioni plan za obnovljive izvore energije u periodu od 2018. do 2020.godine predviđa udeo obnovljivih izvora energije od 38% u ukupnoj finalnoj potrošnji energije, u skladu sa ciljem dostizanja udela OIE od 38% do 2020. godine.

Međutim, Evropska komisija upozorava da je potrebno hitno povećati kapacitete obnovljivih izvora energije tako da se smanji zavisnost Albanije od hidroenergije.

Albanija električnu energiju proizvodi skoro isključivo u hidroelektranama (98%), što je čini podložnom šokovima nepovoljnih hidroloških uslova. Povrh toga, Albanija ne proizvodi dovoljno električne energije u hidroelektranama za domaće potrebe, što je čini neto uvoznikom struje, navela je Evropska komisija.

20.07.2019 · NET_METERING / NETO_MERENJE / OSHEE / PROZJUMERI / SOLARNE_ELEKTRANE