SRBIJA / INOVACIJE KAO POKRETAČ TRŽIŠTA


21.07.2019
Buduće aktivnosti Evropskog veća za inovacije (EIC) bile su glavna tema događaja organizovanog u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu. Inovacije u narednom periodu biće fokusirane na otvaranju novih mogućnosti na tržištu i u tom procesu ima mesta i za Srbiju, zaključili su učesnici.

Buduće aktivnosti Evropskog veća za inovacije (EIC) bile su glavna tema događaja organizovanog u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu. Inovacije u narednom periodu biće fokusirane na otvaranju novih mogućnosti na tržištu i u tom procesu ima mesta i za Srbiju, zaključili su učesnici.

21.07.2019 · INOVACIJE