HRVATSKA / PROJEKAT GEOTHERMAE KOMPANIJE CLEAG PROGLAŠEN STRATEŠKOM INVESTICIJOM U HRVATSKOJ / HRVATSKA /AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


29.07.2019
Vlada Republike Hrvatske proglasila je geotermalni projekt AAT Geothermae u Međimurju za strateški investicioni projekt. Ova inovativna geotermalna elektrana deo je programa Evropske unije NER 300, jednog od najvećih svetskih programa za finansiranje inovativnih pilot projekata sa niskim emisijama ugljen-dioksida.

Geotermalna elektrana firme AAT Geothermae bi trebalo da bude izgrađena u mestu Draškovec, u Međimurju, u severnoj Hrvatskoj.

Kako je navedeno na sajtu hrvatske vlade, projekat “Napredna geotermalna energana s internalizacijom ugljikovih spojeva AAT Geothermae” proglašen je strateškim investicionim projektom Republike Hrvatske.

Instalisana snaga elektrane, kako je navedeno na sajtu programa NER 300, je 18,6 MWe i 75 MWth, a procenjena proizvodnja energije je 258 GWh tokom 5 godina (121 GWh električne i 137 GWh toplotne energije). Investicija je procenjena na oko 600 miliona kuna (oko 81 miliona evra).

Glavni resurs za elektranu će dolaziti sa dubine od 1.800 do 2.300 metara, dok će hibridni sistem ovog projekta, kako se navodi na sajtu firme AAT Geothermae, koristiti dva izvora za proizvodnju energije: toplu vodu i zapaljive gasove rastvorene u njoj.

 

Gasovi će se odvajati od vode i sagorevati u gasnom motoru, a 98% CO2 iz sagorevanja i onog koji prati toplu vodu, se prikuplja i ponovo ubrizgava u izdan (aquifer), gde i ostaje. U konvencionalnim geotermalnim elektranama ovi gasovi predstavljaju otpad i zagađenje za okolinu.

Projekat je dobio 14,7 miliona evra od NER 300, programa EU koji finansira 39 projekata u različitim tehnološkim kategorijama (bioenergija, koncentrisana solarna energija, geotermalna energija, okean, pametne mreže, fotonaponska postrojenja, vetar i zahvatanje i skladištenje CO2).

CLEAG planira geotermalne elektrane u Srbiji, Rumuniji, Mađarskoj

Firma AAT Geothermae je u vlasništvu kompanije CLEAG sa sedištem u Švajcarskoj, a osnovana je 2012. godine. CloZEd Loop Energy AG (CLEAG) je osnovana 2003. godine i predstavlja grupu kompanija koje posluju u sektoru obnovljivih izvora energije.

Kompanija je ranije saopštila da namerava da izgradi 10 geotermalnih elektrana u regionu, uključujući 3 u Hrvatskoj, 2 u Srbiji, 1 u Rumuniji.

29.07.2019 · CLEAG / GEOTERMALNA_ELEKTRANA / GEOTERMALNA_ENERGIJA