CRNA GORA / TENDER: CRNA GORA DAJE U ZAKUP ZEMLJIŠTE ZA VETROPARK NA LOKALITETU BRAJIĆI / CRNA GORA AUTOR: SVETLANA JOVANOVIĆ / BGEN


13.08.2019
Ministarstvo ekonomije Crne Gore raspisalo je tender za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj svojini radi izgradnje vetroparka na lokalitetu Brajići – opštine Budva i Bar – čija je minimalna instalisana snaga 70 MW.

Zemljište na lokalitetu Brajići površine 13.791.606 m2 se daje u zakup na period od 30 godina. Minimalna cena godišnjeg zakupa zemljišta u državnoj svojini je 0,05 €/m2.

Pravo učešća na tenderu imaju sva pravna i fizička, domaća i strana lica, kao i konzorcijumi, pod uslovom da imaju:

1.     iskustvo u oblasti realizacije projekata izgradnje vetroelektrana kumulativne instalisane snage od 500 MW ili više;

2.     iskustvo u oblasti realizacije projekata izgradnje vetroelektrana, a najmanje jedne vetroelektrane instalisane snage 50 MW ili veće;

3.     prosečni godišnji bruto prihod veći od 100 miliona € (EUR) ili ekvivalentno u drugoj valuti, za poslednje 3 poslovne godine (2016, 2017, 2018).

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 11. oktobar 2019. godine do 12h.

Udeo OIE u proizvodnji električne energije premašio 60%

U Crnoj Gori su već na mreži dva vetroparka – Krnovo i Možura. Početak izgradnje vetroparka Gvozd očekuje se 2020. godine.

U poslednje dve godine Crna Gora više od 60% električne energije dobija iz obnovljivih izvora energije (OIE) što je rezultat stvaranja dobrog investicionog okruženja i nasleđene strukture proizvodnje, Dragica Sekulić, ministarka ekonomije u Vladi Crne Gore zadužena za energetike, izjavila je nedavno u intervjuu za Balkan Green Energy News.

Glavni izvori za OIE u prethodnom periodu bile su hidroelektrane (HE) Piva i Perućica, koje su izgrađene 60-ih i 70-ih godina prošlog veka, a ove godine udeo vetroelektrana se popeo na oko 10%, rekla je Sekulić.

13.08.2019 · BRAJIĆI / MINISTARSTVO_EKONOMIJE / TENDER / VETROPARK