SRBIJA / NOVI SAD KAZNAMA I DRUGIM MERAMA PROTIV DIVLJIH DEPONIJA / SRBIJA / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


16.08.2019
Grad Novi Sad je ovog leta pojačao kontrole nepropisnog odlaganja komunalnog otpada na površinama javne namene.

Od stupanja na snagu izmena i dopuna Odluke o održavanju čistoće, vezanih za povećanje novčanih kazni, Gradska uprava za inspekcijske poslove preduzela je pojačane mere i aktivnosti u vezi sa kontrolom nepropisnog odlaganja komunalnog otpada na površinama javne namene, saopštio je Grad Novi Sad.

U okviru navedenih aktivnosti, komunalni inspektori i komunalna policija izdali su na licu mest, počiniocima prekršaja osam prekršajnih naloga sa izrečenom novčanom kaznom od 25.000,00 dinara, a takođe je izrečen i veliki broj upozorenja.

Takođe, u navedenom periodu, pokrenuto je ukupno 197 upravnih postupaka gde su dati nalozi JKP Čistoća da se ukloni otpad, koji je nepropisno odložen od strane počinilaca koji nisu zatečeni na licu mesta.

Pokrenuto je i ukupno 197 upravnih postupaka gde su dati nalozi JKP Čistoća da se ukloni otpad

Prilikom preduzimanja mera i aktivnosti za kontrolu odlaganja otpada, komunalni inspektori i komunalna policija su preduzimali i preventivne mere koje su se odnosile na obaveštavanje i edukaciju građana, da ne vrše odlaganje otpada suprotno odredbama Odluke o održavanju čistoće.

Odlukom o održavanju čistoće predviđene su novčane kazne:

  • za pravno lice 150.000,00 dinara, odgovorno lice u pravnom licu 25,000,00 dinara
  • za preduzetnike 75.000,00 dinara
  • za fizičko lice 25.000,00 dinara

Grad apeluje na građane da ne odlažu komunalni i drugi otpad suprotno Odluci o održavanju čistoće, jer će u suprotnom biti sankcionisani od strane postupajućih komunalnih inspektora i komunalnih policajaca, navodi se u saopštenju.

Divlje deponije truju izvorište pijaće vode

Javno-komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija saopštilo je u junu da se pojavila još jedna divlja deponija pored izvorišta pijaće vode Petrovaradinska ada i upozorilo da bi to moglo da izazove katastrofalne posledice po snabdevanje Novosađana pijaćom vodom.

U saopštenju preduzeća se navodi da osim deponija pored izvorišta postoji i “divlje naselje”, koje nema kanalizaciju, i jedan ugostiteljski objekat.

16.08.2019 · DEPONIJA / KOMUNALNI_OTPAD / NOVI_SAD