CRNA GORA / NAJNOVIJE ANALIZE: MORSKA VODA U CRNOJ GORI DOBROG KVALITETA / CRNA GORA / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


23.08.2019
Morska voda na crnogorskim kupalištima je dobrog kvaliteta, sanitarno ispravna i time bezbedna za kupanje i rekreaciju, prenele su Vijesti.

To pokazuju rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo od 13. do 16. avgusta.

Morska voda na 100 javnih kupališta analizirana je od 13. do 16. avgusta

Kvalitet vode prve klase K1, kako je saopšteno iz JP Morsko dobro, je na 90 kupališta, dok je na 10 kupališta bio K2 klase.

“Na svih 16 kupališta u opštini Ulcinj, kao i na svih 13 kupališta u opštini Bar voda je bila odličnog kvaliteta. Kvalitet morske vode K1 bio je na 25 kupališta u Budvi, dok je na jednom kupalištu kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode u Tivtu, od ukupno 9 kupališta, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 7 kupališta, dok je na 2 kupališta voda bila klase K2. U Kotoru, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 zabilježen je na 11 kupališta, a na 4 kupališta voda je bila kvaliteta K2. Analize kvaliteta morske vode na obali Herceg Novog pokazale su kvalitet K1 na ukupno 19 kupališta, dok je na 2 kupališta voda bila klase K2”, saopšteno je iz “Morskog dobra”.

Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici JP Morsko dobro.

23.08.2019 · KVALITET_VODE / VODA