BIH / BOLJA VODOOPSKRBA U ZENICI


28.08.2019
Počela je izgradnja magistralnog vodovoda Putovići-Radakovo

Zenici je u sklopu realizacije projekta Vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda BiH IIpočela izgradnja magistralnog vodovoda Putovići – Radakovo. 

Ovaj magistralni vodovod će povezati gradski sustav vodoopskrbe sa spremnikom Putovići u koji će dolaziti voda iz sustava Plava voda. 

Tako će se osigurati dodatne količine vode za Zenicu i bolji uvjeti vodoopskrbe u tome gradu. ENERGETIKA-NET.COM

 

28.08.2019 · VODOOPSKRBA / ODVODNJA / VODA / ZENICA / VODOVOD