HRVATSKA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / VLADA ODOBRILA NOVO ZADUŽENJE HEP-A / BY ENERGYPRESS.NET


30.08.2019
Ulaganje u nove kapacitete Vlada je u četvrtak dala suglasnost Hrvatskoj elektroprivredi (HEP) za zaduženje u iznosu od 1,2 milijarde kuna putem izdanja korporativne obveznice.

HEP će se na tržištu kapitala zadužiti izdavanjem korporativne obveznice u iznosu od 1,2 milijarde kuna, a za osiguranje adekvatne likvidnosti, podmirenja obveza HEP Grupe, financiranje investicija za 2019. te potreba djelomičnog restrukturiranja duga.

Najvećim dijelom to će zaduženje HEP iskoristit za financiranje projekata ulaganja u nove kapacitete obnovljivih izvora energije, 560 milijuna kuna, za projekte kao što su vjetroelektrana Korlat te sunčana elektrane Vis i Cres.

Oko 300 milijuna kuna HEP će iskoristiti za financiranje u ostale korporativne svrhe, iznosi od po 115 milijuna kuna planirani su za revitalizaciju i modernizaciju postojećih elektroenergetskih kapaciteta – hidroelekrane i novi kapaciteti (SE Vrlika-jug) te modernizaciju i unapređenje mrežne infrastrukture, dok će se iznos od 40 milijuna kuna iskoristiti za unapređenje informatičke i telekomunikacijske infrastrukture.

HEP, sukladno zakonima o proračunu i o izvršenju državnog proračuna, treba Vladinu suglasnost za zaduženja veća od 7,5 milijuna kuna. “Ugovaranje tog zaduženja na tržištu kapitala nema utjecaj na državni proračun, s obzirom da ne sadrži komponentu državnoga jamstva”, rekao je na sjednici Vlade ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić.

 

30.08.2019 · HEP / ENERGETIKA