"EPS ENERGIJE". / REVITALIZACIJA A2 HE „ĐERDAP 1“ / MONTAŽA U ZAVRŠNOJ FAZI


06.09.2019
Međusobno poverenje i uvažavanje svih učesnika velikog tima lјudi različitih profila i odgovornost – recept za uspeh  

Revitalizacija agregata A2 u Hidroelektrani „Đerdap 1“ ulazi u finalnu fazu. Ovo je ogroman posao i zahteva timski rad uz odličnu organizaciju koja se zasniva na kvalitetnoj saradnji svih učesnika u ovom odgovornom poslu. Međusobno poverenje i uvažavanje svih učesnika ogromnog tima lјudi različitih profila i odgovornost recept su za konačan rezultat, a to je da se kvalitetno i na vreme završi revitalizacija pete faze, odnosno svih šest proizvodnih jedinica. Odgovorni u ogranku „HE Đerdap“ i HE „Đerdap 1“ u stalnom su kontaktu sa stručnjacima i izvršiocima na licu mesta. U slučaju da naiđe neki problem, rešava se ili odmah ili u što kraćem roku. Ovo je mašina koja će godišnje proizvoditi oko milijardu kilovat-časova energije i svi su svesni koliko je ovo značajan posao za EPS i Srbiju. EPS funkcioniše jedinstveno, i to ovaj značajan posao pokazuje. Rokovi pritiskaju, svaki minut je ovde važan. Vreme je odmora, potrebna je sveža radna snaga. U pomoć su došle kolege iz HE „Pirot“, sa HE „Đerdap 2“ iz službe za zaštitu priobalјa, tu su i kolege iz „Kolubara Metala“. O kakvim je lјudima reč, najbolјe govori Radovan Miković iz službe za revitalizaciju.

– Kolege su pre svega vredni majstori sa ogromnim iskustvom, brzo su se uklopili u posao i zadovolјstvo je imati ovakve lјude u timu. Dejan Đorđević i Radovan Pantelić su deo ekipe iz „Kolubara Metala“ koja je ovde od početka revitalizacije i rade vrlo odgovorne i precizne poslove. Turbinsko vratilo koje se ugrađuje na A2 je novo, rotor je stari i prosto je nemoguće uklopiti 20 otvora sa preciznošću od hilјaditog dela milimetra .„Kolubara Metal“ je partner na koga možemo da računamo u svakom trenutku – objašnjava Mitrović.

– Posada je odlično uhodana, iskustvo smo stekli na raznim poslovima u našoj fabrici i na termoelektranama u Obrenovcu, Plјevlјima, Gackom... Usluge pružamo i van granica Srbije, u Grčkoj, Makedoniji… Ovo su izuzetno skupi poslovi. Mašine koje koristimo prilagođene su terenskim uslovima rada. S kolegama iz „Đerdapa“ odlično sarađujemo. Zadovolјavamo sve zahteve u pogledu kvaliteta koji se od nas traže. Funkcionišemo kao jedan uigran tim. Radimo po deset sati dnevno, subotom i nedelјom – kaže Marinko Mihajlović, poslovođa i rukovalac mašine.

Zatičemo i Radmila Nikolića, direktora za proizvodnju energije ogranka, i Radomira Mitrovića, pomoćnika direktora HE „Đerdap 1“ za održavanje, u komunikaciji s radnicima. Radi se ozbilјno, oko agregata sve je manje opreme, što znači da je sve više opreme ugrađeno. Silazimo u generatorski prostor, pažnja dvojice stručnjaka usmerena je ka kočnicama rotora. Dole, u turbinskom prostoru, radi se na spajanju lopatica usmernog aparata sa mehanizmom za pokretanje. Osim stručnosti, ovde se traži i veština kretanja, jer je prostor skučen i nosi niz opasnosti.

Topao i sparan 9. avgust. Temperatura je oko 35 stepeni. Za ove lјude ovo znači samo više znoja, jer posao koji je planiran za danas mora da se završi. U mašinskoj hali instalirano je nekoliko automata sa hladnom vodom i aparat sa toplim napicima. Oni rade skoro dva meseca bez dana pauze. Radi se u dve smene, a po potrebi uvodi se i treća. Zadatak za danas nije nimalo lak. Traži se mnogo lјudi, odlična organizacija, sinhronizacija i preciznost. Stator pomoćnog generatora je prenet sa rotorom glavnog generatora na kome je i izvršena njegova montaža i danas će generator biti kompletan. Konstrukcija rotora je revitalizovana u pogonu remontne baze, dok su polovi bili na revitalizaciji u domaćoj fabrici „Sever“ iz Subotice i prema zaklјučku stručnjaka prošao je rigorozne kontrole kvaliteta.

Za posmatrača sa strane zadatak je jednostavan, međutim, za radnike ne izgleda baš tako. Struktura težine 20,84 tone i prečnika 8.194 mm sa istaknutim polovima treba da se transportuje desetinu metara dalјe, u zagrlјaj statora. Sve je isto kao kod montaže velikog rotora, s tim što je ovaj dosta manji. Grupa radnika je specijalnim trakama privezala teret za dizalicu. Zahvalјujući razumevanju dizaličara i inženjera za zaštitu na radu dobili smo dozvolu da sve ovo snimimo iz kabine krana koji prenosi teret. Posle kratke intervencije ispod konstrukcije i nivelisanja teret je krenuo ka svom cilјu. Zahvalјujući mobilnoj komandi dizaličar je tu, odmah pored tereta, i komunikacija sa poslovođom je od presudne važnosti. Tu su opet radnici raspoređeni sa specijalnim trakama od pertinaksa deblјine svega dva milimetra koje će služiti da ne dođe do kontakta između rotora i statora. Sve je prošlo kako treba. Generator je sada kompletan.

Sledeća faza je prenos i montaža gornjeg krsta. Ovo je konstrukcija sa 12 krakova čiji je gornji deo u nivou poda mašinske hale. Služi za prenos radijalnih sila gornjeg ležaja generatora na betonsku konstrukciju. Na njegovim kracima je ovešan stator pomoćnog generatora. Zadatak je da se konstrukcija prenese na svoje mesto i da se stator pomoćnog generatora odvoji od rotora glavnog generatora i montira na gornji krst. Ovo su dosta zahtevni poslovi, traži se preciznost.

Kod spuštanja čujem komandu poslovođe upućene dizaličaru „kratko dole“. Gledajući u teret, ne vidi se nikakvo pomeranje, a odgovor poslovođe je „odlično“. Koliko je milimetara to „kratko dole“ nisam mogao saznati, stručno oko jedino može da vidi, oko laika – ne. Današnji zadatak je obavlјen uspešno zahvalјujući dobro uhodanoj ekipi, koja je samo potvrdila konstataciju s početka teksta. Čujem da je ovaj posao trebalo da se uradi sutradan, u nedelјu, ali završen je dan ranije i zato će ovi lјudi imati dan za odmor. Dobro će ga iskoristiti, jer zbog potrebe posla na sledeći mogli bi da čekaju nekoliko nedelјa.

 

M. Drča

 

Af 1

 

Remont

 

Mnogo je posla za sve zaposlene u ovoj elektrani. Dotok Dunava je u skladu sa višegodišnjim prosekom za ovaj period godine. Pravo je vreme za redovne preglede ostalih agregata. Agregat br. 3 (sinhronizovan na mrežu 3. marta 1971) u remontu je. Zbog skorijeg ulaska ove mašine u revitalizaciju prevladavalo je mišlјenje stručnjaka  da se ne dira, međutim, došlo je do popuštanja fiksirajućih klinova – takozvanog rasklinjavanja, i time lablјenja štapova na statoru glavnog generatora, zbog čega je postojala je mogućnost njihovog oštećenja. U toku je vađenje tri pola radi stvaranja pristupa statoru i provere klinova koji drže štapove namotaja. Operacija provere zaklinjavanja radi se tako što se pomoću kranske dizalice konstrukcija rotora okreće i sa ovim otvorom se proverava ceo krug paketa namotaja statora. Sa ovim zahvatom sve dileme o pogonskoj spremnosti su otklonjene i A3 će biti na raspolaganju sve do ulaska u revitalizaciju. U redovnom remontu je i A4.

 

 

Antrfile 2

 

Pomoćni generator

 

Uloga pomoćnog generatora u radu agregata je napajanje sistema pobude, ali i snabdevanje samog sebe. Prividna snaga je deklarisana na 2.222 MVA, nominalna vrednost napona na 720 V, a nominalna struja 1.782 A. Stator ima 504 žleba u koje je uložen namotaj tipa kalem i na rotoru 84 pola. Nominalna vrednost pobudnog napona je 145 V, a nominalna vrednost pobudne struje je 335 A.

 

 

06.09.2019 · HE_„ĐERDAP_1“