SEVERNA MAKEDONIJA / TROŠKOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SEVERNOJ MAKEDONIJI 182 MILIONA EVRA U 2018. / SEVERNA MAKEDONIJA AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


12.09.2019
Troškovi zaštite životne sredine u Severnoj Makedoniji prošle godine dostigli su 11,2 milijarde denara (oko 181,9 miliona evra), što je rast od 1,2 milijarde (oko 19,5 miliona evra) u odnosu na 2017, kada su bili 10 milijardi denara (oko 162,4 miliona evra).

Kako je saopštio Državni zavod za statistiku Severne Makedonije, ukupni troškovi zaštite životne sredine bili su 11,2 milijarde denara i raspodeljeni su po ekološkoj nameni.

Najveće učešće u ovim troškovima odnosi se na upravljanje otpadom (64,2%), zatim na davanja za obrazovne, vaspitne i druge slične aktivnosti (9,7%) i na upravljanje otpadnim vodama (9,4%), navela je statistička institucija.

Troškovi zaštite  životne sredine se sastoje od dve komponente: investicija u sredstva za zaštitu životne sredine i troškova za održavanje tih sredstava. Investicije su, kako se navodi, učestvovale sa 74,7%, a troškovi održavanja sa 25,3% u ukupnim troškovima.

Najveći deo troškova za zaštitu životne sredine potiče iz industrijskog i sektora specijalizovanih proizvođača, 9 milijardi denara (oko 146,1 milion evra) ili 80,1%, što je rast od 200 miliona denara (oko 3,25 miliona evra) u odnosu na 2017, ali pad u procentima – 87.5%.

Industrijski i sektor specijalizovanih proizvođača 83,9% su potrošili na investicije, a 16,1% na održavanje sredstava.

Od ukupnih plaćanja i naknada za obavljene usluge za zaštitu životne sredine najviše je otišlo na upravljanje otpadom 84,9%, naveo je Državni zavod za statistiku Severne Makedonije.

12.09.2019 · TROŠKOVI / ZAŠTITA_ŽIVOTNE_SREDINE