BIH / U OKVIRU PROGRAMA ZELENI GRADOVI BANJALUKA ULAŽE 4 MILIONA EVRA U VODOVODNU MREŽU / BOSNA I HERCEGOVINA / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


18.09.2019
Banjaluka, drugi najveći grad u Bosni i Hercegovini, dobila je kredit od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) vredan četiri miliona evra koji će iskoristiti za finansiranje poboljšanja opštinske vodovodne mreže u okviru programa Zeleni gradovi (Green Cities framework).

Zeleni gradovi je okvir koji pruža strateški pristup za suočavanje sa opasnostima koje prete životnoj sredini i održivosti uz pomoć kombinacije ulaganja u opštinsku infrastrukturu i mere za energetski sektor, navodi se u saopštenju EBRD-a.

Zajam EBRD-a deo je šireg investicionog programa Banjaluke, vrednog do 10 miliona evra za sanaciju i proširenje vodovodne i kanalizacione mreže. Avgusta prošle godine gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić i predstavnik EBRD-a Josip Polić potpisali su pismo o namerama o kreditnom zaduženju u iznosu do 10 miliona evra, namenjenom izgradnji vodovodne mreže.

Banjaluka se pridružila programu Zeleni gradovi u septembru 2018. godine i ubrzo nakon toga pokrenuta je investicija u lokalnu mrežu daljinskog grejanja.

Banjaluka bi Akcioni plan za zeleni grad trebalo da usvoji do kraja 2019. godine

Nova investicija rezultat je zajedničkog rada na Akcionom planu za zeleni grad, kojim je neadekvatno vodosnabdevanje prepoznato kao jedan od prioriteta koje bi trebalo rešiti. Banjaluka je u septembru 2018. godine počela sa pripremom Akcionog plana za zeleni grad. Planirano je da Banjaluka ovaj strateški dokument usvoji do kraja 2019. godine, saopštio je EBRD.

Program Zeleni gradovi EBRD-a pokrenut je 2016. godine, sa ciljem da se pruži podrška gradovima u rešavanju problema zaštite životne sredine i poboljšanju kvalitet života njihovih stanovnika. Do danas se više od 30 gradova u regionima EBRD-a prijavilo za program. U BiH programu su pristupili Banjaluka, Kanton Sarajevo i Zenica.

Grad Zenica je u septembru 2018. godine održao prezentaciju kojom je obeležio početak rada na izradi Akcionog plana za zeleni grad, u sklopu napora da se jedan od najzagađenijih gradova u Evropi učini zelenijim i ekološki prihvatljivijim.

 

18.09.2019 · AKCIONI_PLAN_ZA_ZELENI_GRAD / EBRD / VODOVOD / ZELENI_GRADOVI