SRBIJA / EPS ENERGIJA / NAJKOMPLEKSNIJI TRANSPORT OPREME / KOLOS PREŠAO PRUGU, EPS NASTAVLЈA INVESTICIJE HE „ĐERDAP 1“


10.10.2019
Do 24 kilometra udalјenog polјa „Radlјevo“ bager „glodar 10“ i bandvagen u njegovoj pratnji stići će najkasnije početkom novembra, gde će početi sa skidanjem otkrivke  

Rotorni bager „glodar 10“, teži od 1.600 tona, prešao je prugu Beograd–Bar i nastavlјa svoj put do novog kopa „Radlјevo“. Transport rudarske opreme sa Polјa „D“ na kop „Radlјevo“ je najkompleksniji i najduži transport proizvodne opreme u istoriji Rudarskog basena „Kolubara” i „Elektroprivrede Srbije“.

Kako je rekao Milorad Grčić, v. d. direktora „Elektroprivrede Srbije“, bager potom nastavlјa put preko Ibarske magistrale, reke Kolubare i ispod brojnih dalekovoda. Do 24 kilometra udalјenog polјa „Radlјevo“ bager „glodar 10“ i bandvagen u njegovoj pratnji stići će najkasnije početkom novembra, gde će početi sa skidanjem otkrivke.

– Danas je važan dan za „Kolubaru“ i EPS jer je transport jedan od pretposlednjih koraka za otkrivanje kopa „Radlјevo“, o kome je počelo da se razmišlјa pre više od 40 godina - rekao je Grčić. – Ovako važni dani kojih je mnogo u EPS-u dokaz su da Republika Srbija ima nameru da očuva, stabilizuje i unapredi elektroenergetski sistem Srbije.

On je podsetio da se poslednjih godina u RB „Kolubara“ mnogo ulagalo i najavio je da će ulaganja biti nastavlјena.

– Faza kojoj danas svedočimo jedan je od pretposlednjih koraka za otvaranje novog kopa „Radlјevo“, koji je koncipiran 1976. godine, a nažalost, trebalo je da prođe više od četiri decenije da se stvore politički i finansijski uslovi za realizaciju i taj posao je sačekao nas – objasnio je Grčić. – Veoma je značajno što „glodar 10“ može da skida otkrivku, ali i da kopa ugalј.

Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić naglasio je da je ovo izuzetno značajan dan za budućnost EPS-a i ukupnu stabilnost našeg elektroenergetskog sistema,jer region Kolubare sa svojom proizvodnjom kapitalno utiče na elektroenergetsku stabilnosti.

– Svi zajedno, u sinergiji Vlade Republike Srbije,EPS-a i ostalih energetskih kompanija, činimo maksimum napora da naš energetski sistem bude fleksibilan, stabilan, da se razvija i da u budućnosti obezbedi dugoročno i stabilno snabdevanje svim energentima koji će omogućiti razvoj Srbije – rekao je Antić.

On je naveo da je ove godine EPS postigao dobre rezultate u proizvodnji i zahvalio pre svega rudarima „Kolubare“ i „Drmna“, koji su omogućili da termosektor proizvodnje električne energije radi dobro i dodao da je proizvodnja uglјa u EPS-u od početka godine za šest odsto veća u odnosu na 2018. godinu.

– Polјe „Radlјevo“ je jedan od najznačajnijih naših razvojnih planova, a početku transporta bagera prethodile su kompleksne pripreme i pribavlјanje dozvola. Pred nama je važan korak koji nas vodi ka velikom cilјu, a to je da do kraja ove godine počnemo proizvodnju na „Radlјevu“, krenemo sa otkrivkom i omogućimo da u skladu sa planovima 2023. godine krenemo s uglјem na „Radlјevu“ – rekao je Antić. – „Radlјevo“ ima ozbilјna potencijal sa 450 miliona tona bilansnih rezervi i godišnjom proizvodnjom od sedam miliona tona. To polјe treba da omogući potrebne i eventualno dodatne količine za termoelektrane u Obrenovcu i da omogući ono o čemu pričamo u kontinuitetu i za šta imamo punu podršku predsednika Vučića da uđemo u projekat nove termoelektrane, odnosno novog bloka u Kaleniću.

Antić je okuplјenima poželeo mnogo uspeha s nadom da će do kraja godine biti i ugovorena dva velika BTO sistema, jedan za Polјe „E“ idrugi za „Radlјevo“, koji vrede 200 miliona evra, što će, ocenio je, posle dugog niza godina biti najveća investicija u rudarstvo u EPS-u.

Bager „glodar 10“ težak je 1.600 tona. Maksimalno je rasterećen da bi se olakšao transport. Oko 130 tona je skinuto s njega da bi se lakše kretao. Inače, veoma sporo zbog velike mase, kreće se istom brzinom kao i svi ostali glodari, a to je četiri metra u minutu.

Rotorni bager „glodar 10“ osnovna je mašina kojom će se otkopavati otkrivke. Pri transportu, njegova maksimalna širina je 20 metara, a najudalјenija tačka na pravcu visine je 30 metara. Za bezbedan transport potrebno je bilo izgraditi trasu širine 30 metara i ukloniti sve objekte u delokrugu ove visine.

R. E.

 

 

Dozvole

 

Od Železnice Srbije je dobijena dozvola da se u roku od 72 sata pruga može zatvoriti, a u tom vremenskom periodu sprovedeni su svi radovi na izgradnji privremenog prelaza, prelaska opreme i sve da se vrati u prvobitno stanje. Dobijene su sve dozvole, ispoštovani zahtevi svih tehničkih uslova, zbog prelaska Ibarske magistrale. Da bi se dobila dozvola od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, urađen je projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije za vreme izvođenja radova. Za dobijanje dozvola za prolazak mašina pored i ispod dalekovoda 110 kV, urađen je i elaborat da bi se dobila saglasnost od „Elektromreže Srbije“ u kojem je obrađena dinamika demontaže i montaže provodnika svih nadzemnih dalekovoda koji dolaze u koliziju sa trasom transporta.

 

 

Bager prešao Ibarsku i Kolubaru

 

Rotorni bager „glodar 10“ i „bandvagen“ prešli su 18. septembra Ibarsku magistralu, a već 20. septembra prešli su i reku Kolubaru.

Na trasi dugačkoj puna 24 kilometra, od Polјa „D“ do kopa „Radlјevo“, rudarska oprema je dosad prešla preko tri pružna prelaza, lokalnog puta,Ibarske magistralei reke. Predviđeno je da u narednim danima bager i „band“preko tamnavskih kopova dođu do kopa „Radlјevo“ do početka oktobra.

Po dolasku opreme u zonu budućeg kopa „Radlјevo“ planiran je servis opreme i montiranje sistema, kako bi početkom novembra sistem za otkopavanje otkrivke počeo sa radom.

10.10.2019 · KOLOS_PREŠAO_PRUGU