POLJSKA / ECJ PRESUDIO DA SE POLJSKOM REFORMOM PRAVOSUĐA KRŠE PRAVILA EU


05.11.2019
Poljska je promenom starosne granice za penzionisanje sudija prekršila pravila EU, presudio je 5. novembra najviši sud EU. Time se ponovo zaoštrava sukob oko osnovnih demokratskih standarda između Brisela i konzervativne vlade u Varšavi.  

Pravilima koja je vladajuća poljska konzervativna partija Pravo i pravda (PiS) uvojila pre dve godine spušta se granica za penzionisanje i uvodi razlika između sudija muškaraca i žena, što je "suprotno pravilima EU", saopštio je Evropski sud pravde (ECJ) sa sedištem u Luksemburgu stajući tako na stanu Evropske komisije.

 

Poljska "nije ispunila obaveze u sklopu EU pravila najpre tako što je uvela različitu dob za penzionisanje muškaraca i žena sudija ili javnih tužilaca i tako što je spustila granicu za penzionisanje sudija u osnovnim sudovima dok je ministru pravde dala moć da produži rad tim sudijama", naveo je ECJ u presudi.

 

Jedno od upitnih pravila je ono koje se odnosi na smanjenje starosne granice za penzionisanje sudija osnovnih sudova i tužilaca i sudija Vrhovnog suda na 60 godina za žene i 65 za muškarce sa ranije 67 godina za oba pola.

 

Ranije ove godine ECJ je došao do istog zaključka u vezi penzione dobi sudija Vrhovnog suda.

 

U novoj presudi sudije EU su odbacile argument Varšave da je uvedena razlika između muškaraca i žena mera pozitivne diskriminacije.

 

"Ako Komisija smatra da članica ne poštuje presudu, može da traži finansijsku kaznu", naveo je Sud u saopštenju ostavljajući "otvorena vrata" za dalje korake u sklopu procedure vezane za član 7.

 

Evropska komisija je 2017. pokrenula proceduru u okviru člana 7 Ugovora EU. Bio je to prvi put da je jednoj članici formalno zaprećeno oduzimanje prava glasa.

 

Pravosudna reforma partije PiS nosi "opasnost od ozbiljnog kršenja vladavine prava u Poljskoj", navela je tada EK.

 

Poljska tvrdi da su slučajevi koje protiv nje pokreće EK posledica politike protiv, kako Brisel smatra, neposlušne vlade desnice u Varšavi.

 

Vlada Poljske već je povukla neka pravila 2018, kada je izjednačena starosna granica za penzionisanje. Takođe, sada o produženju rada sudija ne odlučuje ministar nego Nacionalni sudski registar.

 

Evropska komisija međutim nije smatrala te promene dovoljnim.

 

Inače, dan pred objavljivanje presude, PiS je imenovao tri nove sudije u Ustavni sud od kojih dvoje bivših poslanika PiS. PiS je imenovao 10 od 15 sudija tog suda a novoimenovane mora da potvrdi donji dom parlamenta u kome PiS ima većinu.

 

Izvor: EURACTIV.com

05.11.2019 · POLJSKA