BIH / ELEKTROPRIVREDA BIH TRAŽI PARTNERA ZA UVOĐENJE PLAĆANJA RAČUNA PREKO MOBILNE APLIKACIJE / BOSNA I HERCEGOVINA AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BALKAN GREEN ENERGY NEWS,


08.11.2019
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine (EPBiH) namerava da uvede plaćanje računa za električnu energiju platnim karticama preko mobilne aplikacije,NAVODI Balkan Green Energy News,    

Kako bi izabrala partnera za uvođenje ove usluge EPBiH je objavila javni poziv za iskazivanje interesa za saradnju povodom realizacije kartičnog plaćanja putem mobilne aplikacije računa za električnu energiju.

Radi prikupljanja relevantnih informacija o potencijalnim dobavljačima i njihovim kompetencijama, JP EPBiH poziva pravna lica koja se bave pružanjem usluga kartičnog plaćanja putem mobilne/digitalne aplikacije te realizacijom inovativnih rešenja za prijavu korisnika na uslugu e-račun, da iskažu interes za saradnju, navodi se u javnom pozivu kompanije.

EPBiH namerava da sklopi ugovor sa jednom ili više kompanija, a rok za slanje ponuda je 15. novembar.

Detalji tehničkog rešenja:

 • Jednostavna prijava na uslugu e-račun EPBiH putem aplikacije odnosno pregledan i jednostavan korisnički GUI sa opcijom prijave više mernih mjesta;
 • Jednostavno, pravovremeno informisanje korisnika e-računa o prispelim računima za električnu energiju korištenjem GUI-a aplikacije;
 • Kompatibilnost sa informatičkim sistemom EPBiH, radi nesmetane razmene datoteka sa izdatim računima i realizovanim uplatama;
 • Sigurno i jednostavno pridruživanje platnih kartica svih komercijalnih banaka u BiH, ovlašćenih za vršenje poslova platnog prometa;
 • Sigurno i jednostavno plaćanje uz mogućnost korekcije iznosa računa;
  • Stalna podrška korisnicima.

Detalji funkcionalnosti mobilne aplikacije:

 • Javno dostupna na Google Play i iOS App Store servisima;
 • Jednostavna prijava korisnika putem gmaila, facebooka ili email adrese i lozinke;
 • Jednostavna prijava e-računa EPBiH putem šifre potrošača;
 • Jednostavno čuvanje detalja platne kartice;
 • Automatsko pripremanje uplatnice za plaćanje poslednjeg izdatog računa;
 • Obaveštavanje korisnika o pripremljenoj uplatnici za plaćanje računa;
 • Mogućnost korekcije iznosa za plaćanje;
 • Jednostavan proces plaćanja;
 • Pregled plaćenih iznosa;
 • Pregled statusa nagrade za lojalnost.
 •  

08.11.2019 · APLIKACIJA / ELEKTROPRIVREDA_BIH / EPBIH / JAVNI_POZIV