SRBIJA / POLITIKA / BU OBJAVIO REŠENJE ODBORA ZA PROFESIONALNU ETIKU KOJOM SE POTVRDJUJE DA JE DOKTORAT MALOG PLAGIJAT


29.11.2019
Univerzitet u Beogradu objavio je danas na svojoj internet strani Rešenje Odbora za profesionalnu etiku kojom se potvrdjuje da je doktorat ministra finansija Siniše Malog plagijat.

U Rešenju koje se u celosti može pročitati na (www.bg.ac.rs/sr/vest.php?id=1368) se navodi da je "Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu, postupajući po žalbi rektorke Univerziteta u Beogradu (Ivanke Popović) od 8. novembra 2019.godine, i po žalbama Siniše Malog i njegovih advokata na Odluku Nastavno-naučnog veća Fakulteta organizacionih nauka od 28. oktobra 2019.godine, utvrdio neakademsko ponašanje Siniše Malog".

 

"Na sednici održanoj 21. novembra na osnovu Pravilnika o utvrdjivanju neakademskog ponašanja u pisanju akademskih radova doneto je Rešenje kojim se preinačuje Odluka Nastavno-naučnog veća FON-a od 28. oktobra 2019.godine i utvrdjuje neakademsko ponašanje Siniše Malog", piše u Rešenju.


U Rešenju Odbora za profesionalnu etiku se navodi da je "Siniša Mali prilikom izrade doktorske disertacije "Kreiranje vrednosti kroz proces restruktuiranja i privatizacije teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji", koju je odbranio na Fakultetu organizacionih nauka 2013. godine, doslovno preuzeo tekstove drugih autora bez navodjenja imena autora i izvora iz kojih je tekst preuzet".

Nije bilo ni "jasnog obeležavanja preuzetih delova, čime je učinio povrede Kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu iz člana 22 (plagiranje)".

 

Odbačen je "zahtev Siniše Malog za preispitivanje odluke Nastavno-naučnog veća FON-a od 28.oktobra 2019. godine kao nedozvoljen". / BETA.RS

29.11.2019 · PLAGIJAT / / SRBIJA