SRBIJA / EPS ENERGIJA / IZGRADNJA ODG POSTROJENJA U TENT / PRIPREME TERENA U PUNOM JEKU


04.12.2019
U toku su intenzivni radovi na pobijanju šipova za objekte predviđene u okviru prve faze realizacije projekta odsumporavanja

Radovi na trenutno najznačajnijem ekološkom projektu „Elektroprivrede Srbije“, izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova na četiri bloka TE „Nikola Tesla A“ u Obrenovcu (A3-A6), sve više dobijaju na intenzitetu. Projekat vredan 167 miliona evra realizuje se zahvalјujući kreditnim sredstvima koje su obezbedile vlada Japana i Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA). Izvođač je konzorcijum japanskih firmi i srpske firme MPP „Jedinstvo“ a. d. Sevojno, koji predvodi „Micubiši Hitači pauer sistem“ (MHPS). Izgradnja sistema za odsumporavanje dimnih gasova zvanično je počela sredinom februara ove godine, kada je postavlјen kamen temelјac, a tokom realizacije projekta biće uklјučeno više stotina domaćih radnika u različitim fazama izgradnje postrojenja. Još traju radovi na relokaciji, izmeštanju podzemnih instalacija, koji bi trebalo da budu u potpunosti završeni do kraja godine. 

– U potpunosti su izmeštene sve podzemne instalacije (kišna i fekalna kanalizacija, vodovodna mreža i hidrantska mreža), izgrađena je nova fekalna stanica i puštena u rad, dok će stara biti srušena i uklonjena sa ovog dela lokacije. Sve podzemne instalacije u ovom delu izmeštaju se u novoprojektovanu saobraćajnicu. Izmeštena je i toplovodna mreža sa lokacije gde će se graditi apsorber za blokove 5 i 6. U delu gradilišta gde će se graditi apsorber za blokove 3 i 4 srušena je propan-butan stanica, a iskopan je i betoniran kanal u koji će se izmestiti postojeći pepelovod koji prolazi baš na mestu budućeg apsorbera za ova dva bloka. S mesta na kom treba da se izgradi novi kolosek za dovoz i istovar krečnjaka u toku je izmeštanje signalnih kablova za postojeće koloseke, koji se postavlјaju u iskopani rov između drugog i trećeg koloseka – kaže Svetozar Dobrašinović, projekt-menadžer. 

 

Dve faze radova

 

On je istakao da je projekat podelјen u dve faze i da će se u prvoj fazi, za koju je dobijena građevinska dozvola, graditi istovarna stanica, zgrada za skladištenje i pripremu krečnjaka, silos za gips. Po dobijanju građevinske dozvole za fazu 2, sledeće godine kreće gradnja apsorbera, upravne zgrade za odsumporavanje i drugih objekata koji su predviđeni u ovoj fazi. U međuvremenu, završena je izgradnja kancelarijskog prostora za izvođače radova, a očišćene su i dve velike lokacije, ukupne površine od šest hektara, na kojima će se izvoditi predmontažni radovi i skladištiti sva potrebna oprema za realizaciju ovog projekta. 

Na delu gradilišta koje se nalazi levo od pruge Železničkog transporta, gde će se graditi objekti iz prve faze, u punom su jeku radovi na pobijanju šipova kako bi se obezbedila stabilnost objekata zbog močvarnog terena i podzemnih voda.

– Pobijeni su svi predviđeni šipovi za silos za gips, ukupno 237, na dubini od 20 do 21 metra, čija je radna nosivost,svakog ponaosob, 180 tona. Sada se čisti teren kako bi se pripremio za izlivanje betonske ploče, koja će predstavlјati temelј silosa za gips. Montiran je i kran koji će tokom gradnje silosa za gips dostići visinu od 60 metara. Silos za gips će biti visok nešto više od 40 metara, a u njega će moći da se uskladišti 10.000 tona gipsa koji je nusprodukt procesa odsumporavanja – naglašava on.  

 

Hilјadu šipova

 

Na istoj lokaciji pobijaju se šipovi za objekat za istovar krečnjaka. Do sada je pobijeno 120 od ukupno 345 šipova, dužine 18,5 metara.

– To su sekant šipovi koji neće nositi vertikalno opterećenje, već će služiti kao „zavesa“ da spreče prodor podzemnih voda. Šipovi će se pobijati i za zgradu gde će se skladištiti krečnjak (108) i na zgradi za mlevenje krečnjaka (64). U ovoj fazi biće pobijeno oko 770 šipova, a ukupno će biti pobijeno oko 1.000 šipova računajući i one u okviru druge faze. U ovom delu gradilišta biće izgrađen i objekat elektrorazvoda, sa kompletnom elektroopremom za sve objekte faze 1, i to će biti jedina zgrada koja neće stajati na šipovima, već na klasičnom betonskom temelјu. U međuvremenu je, pre početka njene gradnje, urađena zamena tla, što znači da je uklonjeno zemlјište lošijeg kvaliteta i prema projektu stavlјeni su slojevi krupnog i sitnog tucanika koji je s potrebnim koeficijentom podbijenosti – objašnjava Dobrašinović.              

Urađen je i betonski plato na kom će se montirati dnevni silosi, do 17 metara visine, iz kojih će se krečnjak transportovati u mlinove za njihovo mlevenje. Predviđena su tri mlina koji će imati svoje posebne betonske temelјe i biće pod istim krovom sa dnevnim silosima u koje će se skladištiti krečnjak u količini potrebnoj za dnevnu upotrebu. 

Kada se završe svi neophodni pripremni, uglavnom podzemni radovi, započeće i gradnja svih predviđenih objekata, a tada će moći da se i vizuelno prati njihov rast.

Rok za realizaciju projekta su 42 meseca, posle čega sledi garantni period (probni rad postrojenja) u trajanju od 12 meseci. Izgradnjom postrojenja za odsumporavanje biće produžen i radni vek ove termoelektrane za najmanje 20 godina.

 

M. Vuković

 

Vazduh po EU standardima 

 

Izgradnjom postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova koncentracija sumpornih oksida u dimnom gasu biće svedena ispod 200 miligrama po kubnom metru, a sadržaj praškastih materija u dimnom gasu ispod 20 miligrama po kubnom metru, što je u skladu sa važećim evropskim standardima. Postrojenja su projektom tako dimenzionisana da svojim radom mogu da zadovolјe i strože evropske ekološke standarde, ukoliko dođe do njihove promene, i da koncentraciju sumpor-dioksida u dimnom gasu svedu i ispod 100 miligrama po kubnom metru. Na sva četiri bloka primeniće se tehnologija odsumporavanja vlažnim postupkom, uz korišćenje krečnjaka kao reagensa.

 

 

04.12.2019 · IZGRADNJA_ODG_POSTROJENJA_U_TENT