KOSOVO / ALBANIJA / KOSTT I OST POTPISALI SPORAZUM O USPOSTAVLJANJU REGULATORNOG BLOKA KOSOVO-ALBANIJA / ALBANIJAKOSOVO* / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


04.12.2019
Kosovski operator prenosnog sistema KOSTT i albanski operator prenosnog sistema OST potpisali su sporazum o uspostavljanju regulatornog bloka energetskog sistema Kosovo-Albanija (blok AK), saopštio je KOSTT. PRNNOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

ENTSO-E je, kako se navodi, upoznat sa sporazumom između KOSTT-a i OST-a, koji je potpisan i uz saglasnost dva nacionalna regulatora za energetiku – ERO sa Kosova*, i ERE iz Albanije.

Sporazum je preduslov za nezavisno delovanje KOSTT-a i očekuje se da stupi na snagu u aprilu 2020. godine nakon potpisivanja i početka primene novog sporazuma između KOSTT-a i ENTSO-E, saopštio je KOSTT.

Regulatorni blok Kosovo-Albanija, koji se sastoji od dve regulatorne zone KOSTT i OST, ima za cilj da olakša rad dva elektroenergetska sistema. Ova saradnja obezbediće lakši rad i uravnoteženje oba sistema, smanjiti troškove i razmenu sistemskih rezervi, saopštila je kompanija sa Kosova*.

Potpisivanje sporazuma, kako se dodaje, predstavlja prvi konkretan potez na razmeni sistemskih rezervi u okviru dva energetska tržišta, Kosova i Albanije, sa namerom da se uspostavi zajednička berza električne energije (APEX), što će omogućiti i drugim stranama da postanu njen deo.

Inače, Vlada Albanije je u maju usvojila odluku o uspostavljanju berze električne energije, sa danima unapred i unutar dnevnog tržišta.

“KOSTT se odvaja od regulatornog područja srpskog EMS-a”

Nakon potpisivanja sporazuma, generalni direktor KOSTT-a Ilir Shala rekao je da je ovo istorijski sporazum za Kosovo* i KOSTT.

KOSTT je dosad bio u okviru regulatornog područja Srbije (EMS) u SMM bloku (Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija), a sada će potpisivanjem ovog sporazuma i njegovom primenom u aprilu 2020. KOSTT definitivno biti van srpskog regulatornog područja EMS-a i postaće deo regulatornog bloka sa albanskom firmom OST, rekao je Shala.

Prema saopštenju za štampu KOSTT-a, generalni direktor OST-a Skerdi Drenova rekao je da uspostavljanje regulatornog bloka OST-KOSTT garantuje bezbednost rada oba elektroenergetskog sistema i stvara povoljne uslove za optimalno korišćenje proizvodnih resursa unutar bloka.

SMM blok je ENTSO-E kontrolni blok kojim koordinira srpski operator prenosnog sistema Elektromreža Srbije (EMS). KOSTT i EMS deo su dugogodišnjeg spora koji je jednom prilikom čak izazvao odstupanje u sistemskoj frekvenci u sinhronoj zoni Kontinentalna Evropa.

( * Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.)

04.12.2019 · EMS / ENTSO-E / KOSTT / OPERATOR_PRENOSNOG_SISTEMA / OST