KOSOVO / ENERGETSKA ZAJEDNICA POKRENULA SPOR OKO DRŽAVNE POMOĆI ZA KOSOVA E RE / KOSOVO* / AUTOR: IGOR TODOROVIĆ


25.12.2019
Sekretarijat Energetske zajednice je saopštio da je Kosovu* poslao takozvano uvodno pismo, opening letter, s namerom da razreši pravnu neusaglašenost u podršci projektu elektrane na ugalj od 450 megavata,PRENOSI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Foto: Pixabay

Ova međunarodna institucija tvrdi da je stimulans za Kosova e Re “protivzakonita državna pomoć per se” zbog toga što nije obaveštena nadležna institucija. U izveštaju se ističe da ugovor o otkupu struje naplatu energije kao i na ime raspoloživosti u periodu od dvadeset godina. Dalje, sekretarijat osporava prodaju i transfer zemljišta za pogon po ceni ispod tržišne, državne garancije, izuzeće od poreza na dodatu vrednost i pokrivanje više stavki u naknadama i troškovima.

Slučaj, zaveden pod oznakom ECS-4/19, pokrenut je nakon preliminarne istrage. Vrh Energetske zajednice je dodao da postupak omogućava vladi u Prištini da odgovori u roku od dva meseca. Istovremeno, sekretarijat će “utvrditi celokupnu pozadinu” spora.

Zainteresovane strane mogu da dostave mišljenje o ugovorima za termoelektranu Kosova e Re tokom početnog dela procesa. Pre pola godine, organizacije Balkan Green Foundation, GAP Institute, Group for Legal and Political Studies, INDEP i CEE Bankwatch Network napisale su žalbu. Aktivisti za zaštitu životne sredine već se dugo protive eksploataciji i korišćenju uglja.

Izveštaj ukazuje na prodaju i transfer zemljišta za pogon po ceni ispod tržišne, državne garancije, izuzeće od poreza na dodatu vrednost i pokrivanje više stavki u naknadama i troškovima

Svetska banka je u avgustu prošle godine zaključila da će sporazum kompanije ContourGlobal Plc s lokalnim vlastima o izgradnji još jedne termoelektrane doneti prevelike troškove i podizanje ukupnog kapaciteta struje iznad optimalnog nivoa. Ovaj internacionalni finansijer je kasnije uskratio podršku projektu.

U tom dokumentu, snaga predviđenog postrojenja projektovana je na 450 megavata, iako je u drugim zvaničnim objavama 500 megavata. Finansijski najpovoljnija strategija bi bila da se proizvodnje električne energije iz uglja gasi.

Kosovskoj energetskoj korporaciji (KEK) je preko pretpristupnog instrumenta pomoći IPA odobreno 76 miliona evra bespovratnih sredstava za smanjivanje zagađenja vazduha iz TE Kosovo B, koja gori lignit. Ovog goriva ima u izobilju u pokrajini čije proglašenje nezavisnosti Srbija ne priznaje.

Nova centrala, procenjena na 1,3 milijarde evra, trebalo je da zameni pogon Kosovo A, koji radi od 1963. godine. ContourGlobal bi posle dvadeset godina vlasništvo preneo na vladu.

( * Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.)

 

25.12.2019 · CONTOURGLOBAL / DRŽAVNA_POMOĆ / ENERGETSKA_ZAJEDNICA / KOSOVA_E_RE / TERMOELEKTRANE