EPS ENERGIJA ŽELEZNIČKI TRANSPORT TENT / BERIĆETNA GODINA ZLATNOG JUBILEJA


01.01.2020
I u 50. godini rada akcenat je bio na održavanju visoke efikasnosti i pouzdanosti sistema železničkog transporta TENT, kao i povećanju bezbednosti saobraćaja 

Železnički transport TENT i EPS posvećuje maksimalnu pažnju povećanju bezbednosti saobraćaja jer, prema ocenama nadležnih, jedino na taj način može da ostvari dva osnovna cilјa: da obezbedi pouzdano snabdevanje elektrana uglјem i da ne zataji onda kad je najvažnije – u jeku zimske sezone. Ka tome se stremilo i u odlazećoj godini, u kojoj je obeležen zlatni jubilej – 50 godina rada.  

– Razlika između funkcionisanja ovog sistema zimi i leti gotovo se izgubila, što nas obavezuje da održimo kontinuitet tokom čitave godine, od 1. januara do 31. decembra. „Hot box“ i auto-stop uređaji na vozilima, video-nadzor, merne vožnje, kontrole na pruzi i kontaktnoj mreži, samo su neke od aktivnosti i mera koje preduzimamo da bismo garantovali visoku pouzdanost ili, stručnim žargonom rečeno, interoperabilnost našeg železničkog transporta – navodi Nikola Tomić, direktor ŽT TENT.

Uz naglasak da su planirani poslovi završeni kvalitetno i na vreme, pa se u zimu ušlo sa potpunom spremnim kapacitetima, iz ŽT-a najavlјuju povećanje brzine na industrijskoj pruzi TENT-a.

– Planirano povećanje brzine sa 75 na 80 kilometara na čas neće umanjiti stepen bezbednosti saobraćaja, jer su svi parametri usklađeni i podešeni. Tu se prevashodno misli na putne prelaze, odnosno uklјučne tačke, koje moraju da budu na neophodnom rastojanju od putnog prelaza za predviđenu brzinu. Merna vožnja se i inače radi za brzinu od 80 kilometara na čas, što zadovolјava zadati kriterijum. Otklonjene su sve greške koje su uočene prilikom merne vožnje, a ima ih tri vrste: one koje zahtevaju hitno otklanjanje, one koje imaju rok otklanjanja i one koje zahtevaju planiranje. To praktično znači da su obavlјene neophodne predradnje da se povećanjem brzine ne ugrozi bezbednost saobraćaja. Naravno, u pripremi je i novi vozni red koji će, za razliku od prethodnog, uglavnom teorijskog, moći da se ispoštuje i u praksi – objašnjava Tomić. 

On dodaje da su u cilјeve kvaliteta za 2020. uvrstili i smanjenje zastoja na utovarnim mestima, odnosno broja zastoja ŽT TENT u odnosu na broj zastoja RB „Kolubara“. 

– Koliko ćemo u tome biti uspešni, ostaje da se vidi, ali smatramo da zacrtanih jedan odsto nije nedostižan cilј – kaže Tomić.

Đorđe Babić, šef Službe održavanja ŽT-a, kaže da su u toj službi posebno atraktivna dva projekta. To su sistem za detekciju ravnih površina i sistem za detekciju požara na lokomotivama. Očekivanja su da će se primenom ovih uređaja povećati stepen ispravnosti vozila, a time i bezbednosti saobraćaja.

– Što se tiče sistema za detekciju ravnih površina, pokrenuli smo javnu nabavku i odredili, lokacijski, gde ćemo ga postaviti. Planirali smo da taj uređaj, koji će detektovati povišenu temperaturu ležajeva ili vibracije ravnih površina, instaliramo na najpogodnijem mestu, odakle će registrovati svaki kvar ili bilo šta što bi moglo da utiče na bezbednost. Na osnovu dobijenih informacija, ukoliko se prekorače neke granične vrednosti, moći ćemo na vreme da reagujemo, odnosno da vagon ili lokomotivu zaustavimo i isklјučimo iz saobraćaja – naglašava Babić.

Na paralelnom „koloseku“ počelo se s projektovanjem sistema za detekciju požara na lokomotivama.

– Devedesetih godina prošlog veka imali smo veći požar na jednoj lokomotivi, što nas je i podstaklo da uđemo u ovaj projekat. Do kraja ove godine, koliko nam saobraćajna situacija dozvolјava, počećemo da izdvajamo lokomotive za ugradnju detektora da bismo do maja 2020. kompletan posao priveli kraju. Osim toga, pokrivanjem bazena na postrojenju za odmrzavanje dobićemo povećanje energetske efikasnosti, odnosno temperature vode koja se koristi za odleđivanje vagona – kaže Babić.

U saradnji sa renomiranim nemačkim proizvođačem osovinskih ležajeva SKF, započet je zanimlјiv pilot-projekat, posebno sa aspekta održavanja vučnih vozila. Inostrani partner je ustupio ŽT-u senzore za kontinuirano praćenje temperature osovinskih ležajeva na lokomotivama, uz kompletnu logističku podršku. Senzori su ugrađeni na jednoj lokomotivi koja prva ide u naredni remont, da bi se preko njih pratili temperatura, vibracije i drugi tehnički parametri, a rezultati prosledili u bazu SKF-a. Posle remonta te lokomotive, na osnovu uporednih podataka, moći će realnije da se sagleda stanje osovinskih ležajeva. Osim toga, učinjeni su prvi koraci u vezi sa raspisivanjem tendera za remonte lokomotiva i vagona u 2020. godini.

Nenad Stević, šef Saobraćajne službe, sumirao je rezultate dovoza uglјa u novembru, ali i za 11 meseci ove godine.   

– Za 11 meseci 2019. ukupan prevoz uglјa prema TENT A i TENT B iznosi 24.976.674 tone ili 1.237.674 tone više u odnosu na plan. U novembru je za te dve elektrane prevezeno ukupno 2.416.390 tona uglјa, što je 182.390 tona ili 8,16 odsto više od planiranih količina. Kad je reč o dovozu za TE „Kolubara“, novembarski plan je realizovan sa oko 81,6 odsto, uz prevezenih 115.878 tona, dok je za 11 meseci ispunjeno 89 odsto plana, sa dopremlјenih 943.026 tona uglјa – precizirao je Stević.

Podsetivši da kroz obuku prolazi osam mladih mašinovođa, koje će od iduće godine zameniti penzionisane kolege, Dragan Stanisavlјević, šef Službe vuče, zaklјučuje da će tokom njihovog vatrenog krštenja ove zime sve učiniti da im olakšaju početak rada i da se smena generacija što manje odrazi na rad službe.

 

Lj. Jovičić 

 

Antrfile:

 

Jure novi rekord

 

Rekord iz 2013. godine, kada je prevezeno 27.331.000 tona uglјa za TENT A i TENT B, uspeli bismo da oborimo sa decembarskim dovozom od 2.400.000 tona ili oko 53 voza. To nije nemoguća misija, ali zavisi od rudara RB „Kolubara“, vremenskih i drugih uslova saobraćaja, koji u decembru mogu biti nepredvidivi. Ipak, nadamo se da nas ništa neće iznenaditi i stremimo ka novom rekordu, poručuju iz ŽT TENT.   

 

01.01.2020 · ŽELEZNIČKI_TRANSPORT_TENT