SRBIJA / EPS ENERGIJA / PRIVODI SE KRAJU REVITALIZACIJA AGREGATA HE „ZVORNIK“ / SLEDI PROBNI RAD A4


02.01.2020
U toku su preostala ispitivanja koja treba da dokažu da oprema koja je ugrađena ima ugovorene parametre, odnosno garancijska ispitivanja

Kao i na prethodna tri revitalizovana agregata HE „Zvornik“, i na agregatu A4 ugrađena je nova oprema: turbina, turbinska regulacija, sistem rashladne vode, sistem vazduha pod pritiskom, generator sa pobudnim sistemom, oprema generatorskog napona, sistem upravlјanja, blok-transformator i razvodno postrojenje 110 kV.

Prva ispitivanja, bez vode, počela su sredinom novembra i trajala su do 29. novembra. Reč je o testovima kompletne ugrađene opreme, a posle toga agregat je pripremlјen za prvo pokretanje, koje je uspešno izvršeno 29. novembra. Zatim su usledili testovi u praznom hodu: start, stop, pobeg, pobuđivanje generatora, razbuđivanje generatora, mehaničko kočenje. Prva sinhronizacija na mrežu bila je 4. decembra, a zatim su nastavlјena ispitivanja u svim režimima opterećenja, pokretanja i zaustavlјanja agregata: regulacija aktivne i reaktivne snage, izbacivanje agregata sa mreže, električno kočenje, ispitivanje električnih zaštita, ispitivanje sistema upravlјanja.

U toku su preostala ispitivanja koja treba da dokažu da oprema koja je ugrađena ima ugovorene parametre, odnosno garancijska ispitivanja. Po dobijanju i potvrđivanju rezultata, planirano je da agregat A4 do kraja godine krene u probni rad od mesec dana, informisali su nas iz HE „Zvornik“.

Prilikom ispitivanja aktivno učešće imaju i stručnjaci HE „Zvornik“, kao i nadležne direkcije i sektori EPS-a i AD EMS-a, kako bi se omogućili adekvatni uslovi za ispitivanja.

Uporedo sa revitalizacijom agregata, urađena je revitalizacija dela sopstvene potrošnje HE „Zvornik“, tako da su u probnom radu revitalizovani kućni hidroagregat od 650 kVA i novi dizel-agregat od 440 kVA.

Krajem novembra objavlјen je poziv za podnošenje ponuda za rekonstrukciju sopstvene potrošnje u drugoj fazi. Očekivanja su da za oko dve godine HE „Zvornik“ bude potpuno revitalizovana, odnosno da će, osim završetka revitalizacije agregata, biti rekonstruisana i sva ostala oprema.

 

J. P.

 

Izvođači i ispitivanja

 

Izvođač „Voith“ iz Austrije radi ispitivanja turbine i turbinske regulacije, dok je njihovom ogranku iz Švedske povereno ispitivanje generatora i pobudnog sistema. „Elnos“ obavlјa ispitivanje električnih zaštita, generatora, blok-transformatora, opreme generatorskog napona i razvodnog postrojenja. „Goša Montaža“ radi ispitivanje sistema rashladne vode, Institut „Mihajlo Pupin“ ispitivanja na sistemu upravlјanja, a vibracije agregata ispituje „Vibroakustika“. Garancijska ispitivanja poverena su Elektrotehničkom institutu „Nikola Tesla“.

02.01.2020 · HE_„ZVORNIK“