EPS ENERGIJA / ŽELEZNIČKI TRANSPORT OGRANKA TENT / PRED NOVU GODINU NOVI REKORD


05.02.2020
U 2019. za TENT A i B prevezeno ukupno 27.441.130 tona uglјa iz RB „Kolubara“, a rekordan dovoz iz 2013. godine nadmašen za 111.015 tona

Za Železnički transport TENT minula 2019. ostaće upamćena kao godina zlatnog jubileja koja se završila novim rekordom u dovozu uglјa sa površinskih kopova Rudarskog basena „Kolubara“ za elektrane TENT-a. Prema TENT A u Obrenovcu i TENT B na Ušću prevezeno je ukupno 27.441.130 tona kolubarskog lignita, ili 1.435.130 tona više nego što je bilo predviđeno planom. Prethodni rekord iz 2013, koji je iznosio 27.331.115 tona, nadmašen je za 111.015 tona. Decembarski plan dovoza prebačen je za 8,67 odsto ili 197.500 tona uglјa.

Početak 2020. godine, sa dovozom od 58 vozova dnevno, mogao bi predstavlјati uvertiru u dalјi napredak.

– Nadamo se da ćemo iz godine u godinu imati sve veće mogućnosti, barem što se železnice tiče, dok je na rudarima „Kolubare“ i elektranama TENT-a da nas u tome podrže i proprate – kaže Nikola Tomić, direktor ŽT TENT, uz napomenu da će, kao i dosad, prioritet imati bezbednost saobraćaja.

– Počela je ugradnja detektora požara na vozilima, koji za sada ima samo jedna lokomotiva. Planira se i ugradnja „hot box“ sistema, a određeno je i mesto gde će biti montiran. To je dodatni sistem obezbeđenja koji može mnogo da pomogne prilikom detekcije ravnih površina, zagrejanosti ležajeva, iskliznuća i sličnih situacija. Posao ugradnje auto-stop uređaja je ranije priveden kraju, što će nam takođe biti od velike pomoći – objašnjava Tomić.

Razlog više da se povećava bezbednost jeste i očekivano povećanje brzine na industrijskoj pruzi, za šta je zadužena Saobraćajna služba. Pojačan je i video-nadzor nad objektima, postavlјanjem kamera na svim putnim prelazima, kao i na mostovima preko Tamnave i Kolubare. Na taj način smanjene su mogućnosti nezakonitog otuđivanja ili oštećivanja imovine i povećane šanse da se, pomoću video zapisa, vinovnici brže otkriju.

– Utisak je da, pored toga što prevozimo rekordne količine uglјa, poslednjih godina postajemo sve sigurniji i bezbedniji – zadovolјan je prvi čovek Železničkog transporta TENT.

Sličnog su mišlјenja i njegovi najbliži saradnici.  

– Ugradnja „hot box“ uređaja predviđena je na petnaestom kilometru dvokolosečne pruge Stubline–Brgule, jer smo tu lokaciju odredili kao najpodesniju da se detektuju eventualni problemi i sagledaju efekti njegovog delovanja. Jedina lokomotiva na kojoj je do sada ugrađen detektor požara provešće izvesno vreme u probnom režimu saobraćaja, s obzirom na činjenicu da bi takve uređaje trebalo ugraditi i na preostalih 17 vučnih vozila. Zbog prvih januarskih mrazeva aktiviran je i sistem za odmrzavanje, koji se veoma dobro pokazao, bez obzira na to što nije bilo potrebe za njegovim celodnevnim radom – precizira Đorđe Babić, šef Službe održavanja.

Kad je reč o najavlјenom povećanju brzine sa 75 na 80 kilometara na čas, privodi se kraju izrada novog voznog reda, koji će, prema očekivanjima, moći da se preslika iz teorije u  praksu.

– Novi vozni red pokriva kompletnu tehnologiju i podrazumeva po 74 voza za 24 sata. Pri njegovoj izradi, osim karakteristika vozila i pruge, utovara i istovara, imali smo u vidu i ostale parametre koje nameće moderan, efikasan i bezbedan saobraćaj. Takođe, uzete su u obzir specifičnosti utovarne stanice „Tamnava“, na kojoj mogu istovremeno da rade dva utovarna koloseka, pa bi i broj vozova mogao biti nešto veći – preko 80 na dan. Ipak, sve zavisi od uslova i učesnika saobraćaja, ali i kompletnog procesa proizvodnje uglјa i struje – navodi Nenad Stević, šef Saobraćajne službe.   

Tokom pola veka rada, u Železničkom transportu TENT i EPS naviklo se na rekorde, pa je i najnoviji, na izmaku prethodne godine, shvaćen kao dodatni motiv.           

Lj. Jovičić

 

Antrfile

 

Podmladak za bolјe rezultate

    

Krajem 2019. godine u penziju su otišla 22 veterana iz ŽT TENT: devetoro iz Službe održavanja, osmoro iz Službe vuče i petoro iz Saobraćajne službe. Na njihova radna mesta postepeno dolaze mlade snage, sa želјom da ih po završetku obuke i polaganju stručnog ispita dostojno zamene u poslu. Radi što efikasnijeg funkcionisanja Saobraćajne službe u zimskom periodu, pre tri godine je oformlјena operativna mobilna ekipa, kojoj se, prema potrebi, uvodi dvadesetčetvoročasovno dežurstvo. Prema ocenama menadžera, to je dalo odlične rezultate na terenu, posebno u stanicama Stubline i Brgule, koje su žile kucavice utovarno-istovarnog sistema.                                                   

 

 

05.02.2020 · ŽELEZNIČKI_TRANSPORT_OGRANKA_TENT