SRBIJA / EPS ENERGIJA / ŽIVOTNA SREDINA NA PRVOM MESTU / EPS ULAŽE MILIJARDU EVRA U EKOLOGIJU


06.02.2020
Uloženo oko 500 miliona evra u projekte za unapređenje životne sredine. EPS najveći investitor u zaštitu životne sredine u Srbiji, prvenstveno se investiralo u unapređenje kvaliteta vazduha

Zaštita životne sredine je važan deo strategije „Elektroprivrede Srbije“. Od 2001. godine, revitalizacijama i modernizacijom proizvodnih kapaciteta, sa povećanjima snage, unapređena je i zaštita životne sredine. Cilјevi su očuvanje sigurnosti snabdevanja, povećanje energetske efikasnosti postrojenja i dostizanje standarda koji važe u EU, a proizvodni kapaciteti JP EPS su na znatno višem nivou nego pre.

Tokom poslednjih 15 godina „Elektroprivreda Srbije“ uložila je oko 500 miliona evra u projekte kojima se unapređuju kvalitet vazduha, vode i zemlјišta. Time je EPS zauzeo lidersku poziciju kao najveći investitor u zaštitu životne sredine u Srbiji. Prvenstveno se ulagalo u unapređenje kvaliteta vazduha uvođenjem mera u termoelektranama. Dosad je u svim termoelektranama završena rekonstrukcija elektrofiltera, čime su znatno smanjene emisije praškastih materija, odnosno PM čestica. U to je od 2004. godine uloženo 97 miliona evra. Rezultat su dva i po puta manje emisije praškastih materija 2018. nego 2011. godine.

„Zelenim putem“ EPS nastavlјa i u narednim godinama, jer su planirane dodatne ekološke investicije vredne više od milijardu evra u niz projekata kojima se štite vazduh, voda i zemlјište i pobolјšava kvalitet životne sredine. Ulaganja EPS u zaštitu životne sredine doneće do 2025. smanjenje emisije sumpor-dioksida za 90 odsto, azotnih oksida za 45 odsto i praškastih materija za 95 odsto u poređenju sa periodom od 2008. do 2012.

Približavanje Srbije Evropskoj uniji, otvaranje tržišta električne energije i potreba za unapređenjem zaštite životne sredine glavni su razlozi zbog kojih EPS povećava investicije u ekologiju.

Prioritet i najveći obim ulaganja, od oko 650 miliona evra, predviđen je u oblasti zaštite kvaliteta vazduha izgradnjom sistema za odsumporavanje dimnih gasova i primarne i sekundarne mere za smanjenje emisije azotnih oksida u termoelektranama. Time EPS ispunjava stroge ekološke standarde EU i spušta emisije ispod granica predviđenih domaćom i evropskom regulativom.

Smanjenje emisija sumpor-dioksida i dodatno smanjenje praškastih materija donose sistemi za odsumporavanje dimnih gasova. To su najskuplјi i tehnički najsloženiji projekti.

EPS je završio izgradnju postrojenja u TE „Kostolac B“, vrednog 96 miliona evra, i garancijska merenja su pokazala da su emisije SO2 znatno ispod važećeg evropskog standarda od 200 miligrama po kubnom metru.

Najvredniji projekat od 217 miliona evra, čija je realizacija u toku, obezbediće sistem za odsumporavanje dimnih gasova za TENT A. To je jedna od najvažnijih investicija u regionu zbog visine finansijskih ulaganja i pozitivnih ekoloških efekata, kao i zbog ispunjavanja obaveza prema Energetskoj zajednici.

EPS je posvetio punu pažnju tom projektu koji se realizuje u okviru sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Japana, a na osnovu kog je između JP EPS i japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA potpisan sporazum o zajmu za finansiranje projekta. Ugovor o izgradnji EPS i konzorcijum koji predvodi kompanija „Mucubiši Hitači pauer sistem“ potpisali su 8. septembra 2017. godine. U konzorcijumu izvođača radova su i ITOCHU korporacija iz Japana i „MPP Jedinstvo“ iz Sevojna.

Sistem za odsumporavanje dimnih gasova u Obrenovcu gradi se za četiri bloka TENT A snage po 350 megavata, koji kao gorivo koriste lignit iz površinskih kopova RB „Kolubara“. Na blokovima A3, A4, A5 i A6 primeniće se tehnologija odsumporavanja dimnih gasova vlažnim postupkom, uz korišćenje krečnjaka kao reagensa. Kao nusproizvod dobijaće se gips, koji se može koristiti u građevinarstvu, a pomešan sa pepelom i za izgradnju puteva.

Radovi su počeli u februaru 2019. godine. Rok za realizaciju projekta je 42 meseca uz dodatnih 12 meseci garantnog perioda. Posle završetka ovog projekta očekivani nivo emisija smanjiće se za više od devet puta. Tokom realizacije projekta biće uklјučeno više od 1.600 domaćih radnika u različitim fazama projekta.

Planirani su i projekti za preostala dva bloka u TENT A, kao i za blokove u TENT B, TE „Kostolac A“ i novi blok „Kostolac B3“, čija izgradnja je u toku.  

TENT, najveći proizvođač električne energije u EPS-u, realizovao je više ekoloških projekata u koje je uloženo više od 200 miliona evra. Urađena je rekonstrukcija elektrofiltera na svim blokovima termoelektrana u Obrenovcu. Elektrofilteri su najvažnija brana od emitovanja PM čestica. Dokaz za to je i beli dim iz dimnjaka TENT A i TENT B. Efekti rekonstrukcije elektrofiltera su vidlјivi, jer je emisija čestica smanjena čak osam puta.

U narednom periodu je planirano da se investira više od 445 miliona evra u ekološke projekte. Najvažniji prioriteti su povećanje efikasnosti i poštovanje zakonom propisanih ekoloških standarda u oblasti zaštite životne sredine, vode, vazduha i zemlјišta.

Uložena su i znatna sredstva u modernizaciju blokova TE „Kostolac B“ u iznosu od 340 miliona dolara izgradnjom dva nova elektrofiltera, adaptirani su kotlovi sa ugrađenom opremom za spuštanje emisije oksida azota i ispod dozvolјenih 240 miligrama po kubnom metru– na 200 miligrama po kubnom metru. Izgrađen je sistem za odsumporavanje dimnih gasova na oba bloka TE „Kostolac B“, kao i novi sistem za izvoz pepela i šlјake na sva četiri bloka. Sve ovo je dalo rezultate – smanjenje emisije i bolјi kvalitet vazduha. U kostolačkom ogranku radi se monitoring kontrole i praćenja emisije štetnih čestica iz dimnih gasova u skladu sa zakonom i u saradnji sa relevantnim ustanovama i institutima.

 

R. E.

 

Dominiraju grejanje i saobraćaj

 

Prema izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine za 2018, što je poslednji dostupan izveštaj, tokom te godine dominantan udeo emisija čestica PM 10 poticao je iz toplana snage manje od 50 megavata i individualnih ložišta, i to 57 odsto ovih čestica.

Iz sektora industrije i polјoprivrede bez stočarstva došlo je 13, odnosno 10 odsto ovih čestica, dok je drumski saobraćaj emitovao šest odsto ukupnih emisija suspendovanih čestica PM 10.

Proizvodnja električne i toplotne energije činila je pet odsto emisija ove zagađujuće materije. Ostali izvori činili su devet odsto emisija.

Toplane snage manje od 50 megavata i individualna ložišta bili su i najveći izvori čestica PM 2,5 – čak dve trećine emisija. Kao i kod čestica PM 10, sektor industrije bio je na drugom mestu, ali samo sa devet odsto, dok je na trećem mestu po značaju drumski saobraćaj sa šest odsto.

Ostali sektori stvorili su sedam odsto ukupnih emisija PM 2,5.

 

 

Briga za vode i zemlјište

 

Velika pažnja posvećena je projektima kojima je smanjen uticaj termoelektrana na vode i zemlјište. U pojedinim elektranama izgrađena su postrojenja za tretman otpadnih voda, a pokrenuti su i pripremlјeni projekti i za ostale kapacitete. Unapređeni su i rekonstruisani sistemi za sakuplјanje, transport i deponovanje pepela, čime je pobolјšana i zaštita vazduha, jer je sprečeno razvejavanje pepela.

 

 

U skladu sa NERP

 

EPS poštuje sve zakonske propise Republike Srbije i radi potpuno u skladu s Nacionalnim planom za smanjenje emisija (NERP). Još 2017. od nadležnog ministarstva za zaštitu životne sredine stiglo je obaveštenje da početkom 2018. počinje primena NERP-a, i to u skladu sa uredbom o graničnim vrednostima emisija iz postrojenja za sagorevanje.

 

06.02.2020 · EPS_ULAŽE_MILIJARDU_EVRA_U_EKOLOGIJU