BOSNA I HERCEGOVINA /MODERNIZACIJA BH INDUSTRIJE UGLJENA BLIZU? / BY ENERGYPRESS.NET


05.03.2020
Ostroj Modernizacija sedam rudnika u sastavu koncerna Elektroprivrede BiH (EPBiH) uključuje i nabavu nove, suvremene opreme koja će biti korištena za eksploataciju ugljena.

Trenutno je u realizaciji ili pripremi nekoliko projekata, a kako je potvrđeno, među zainteresiranima je veliki češki proizvođač Ostroj, čiji se strojevi i druga oprema, osim u Češkoj, koriste i u rudnicima u Slovačkoj, Poljskoj, Španjolskoj, Ukrajini, Rusiji, Turskoj i Meksiku.

Vladimir Trochta, predsjednik kompanije Ostroj, kaže kako su trenutno usmjereni na natječaj za modernizaciju rudnika Breza, ali da su zainteresirani za cjelokupnu rudarsku industriju u BiH. “Ostroj je vrlo zainteresiran za modernizaciju industrije ugljena u BiH. Željeli bismo oživjeti i iskoristiti suradnju između proizvodnih kompanija sa sjedištem u bivšoj Čehoslovačkoj i kupaca i partnerskih kompanija sa sjedištem u bivšoj Jugoslaviji. Smatramo da je rudarski sektor regije Zapadnog Balkana, posebno industrija ugljena BiH, od strateškog značaja za našu kompaniju”, objašnjava Trochta.

On ističe da nude potpuno mehanizirani sustav za vađenje ugljena s minimalnim brojem radnika za njegovo održavanje. A da je pomoć uspješnih kompanija itekako potrebna rudarskom sektoru u BiH, pokazuje podatak da je u trećem kvartalu prošle godine akumilirani gubitak rudnika u koncernu EPBiH iznosio 769 milijuna KM (oko 393 milijuna eura). Zbog toga je vlada Federacije pokrenula program restrukturiranja elektroenergetskog sektora i rudnika.

Prema planu, smanjit će se administracija u sedam rudnika u FBiH. U svakom od njih postoji glavni direktor i tri izvršna direktora, upravni i nadzorni odbori, te će se ići na smanjenje njihovog broja. U sadašnjim rudnicima ukupno je 30% rudara i 70% administracije. Svi rudnici iz Zenice, Kaknja, Breze biti će vezani za Termoelektranu Kakanj. Na isti način bit će organiziran i rad rudnika mrkog ugljena u Tuzlanskom kantonu. “Misli se na rudnike Kreka, Živinice, Đurđevik, Mramor, Lipnica, koji će biti pod upravljanjem Termoelektrane Tuzla. Sada je zbog prekomjerne administracije otežana komunikacija između EPBiH i rudnika. Na običnu informaciju Elektroprivreda mora čekati više od 20 dana, zbog brojnih uprava i direktora u jednom rudniku”, kažu u vladi FBiH.

Sinan Husić, predsjednik Sindikata radnika rudnika u FBiH, ranije je za Faktor rekao da je u rudnicima u FBiH zaposleno 11.200 osoba. U rudnicima u sastavu koncerna EPBiH oko 2000 je tehnološki višak, koji će se rješavati kroz socijalno prihvatljivo zbrinjavanje u sljedeće tri godine.

 

 

 

05.03.2020 · BIH / UGALJ