EPS ENERGIJA / U SUSRET POLA VEKA RADA OGRANKA TENT / NA PRVOM MESTU ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


06.03.2020
Najznačajniji događaj u prošloj godini predstavlјa početak radova na izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova za četiri bloka TENT A

Ove godine u ogranku TENT biće obeležen značajan jubilej – 50 godina uspešnog rada dva najstarija bloka TENT A. Početak rada bloka A1 i njegova prva sinhronizacija na elektromrežu 7. marta 1970. godine obeležavaju se kao dan ogranka TENT. Pedeset godina TENT se razvijao i napredovao. I prošle, 2019. godine, ogranak TENT je imao čime da se podiči u svom kalendaru jubileja. TE „Morava“ u Svilajncu i Železnički transport TENT-a su, kao delovi ogranka, proslavili pet decenija rada: prvi u proizvodnji struje, a drugi u dovozu uglјa.   

Termoelektrana „Morava“ je u 2019. godini proizvela i isporučila elektroenergetskom sistemu Srbije 453.086.000 kilovat-časova električne energije, provela 4.553 sata na mreži i potrošila 631.185 tona uglјa. Od 31. januara 1969. godine do 31. decembra 2019. proizvela je 22.832.805.000 kilovat-časova električne energije, provela 240.592 sata na mreži i potrošila 27.066.503 tone uglјa.

Železnički transport je snažna spona između RB „Kolubara“ i TENT A, TENT B i TE „Kolubara“. Jubilarnu 2019, u kojoj je obeležio 50 godina rada, zaokružio je novim rekordom u dovozu uglјa sa površinskih kopova za obrenovačke termoelektrane. Prema TENT A i TENT B prevezeno je ukupno 27.441.130 tona kolubarskog lignita, ili 1.435.130 tona više od godišnjeg plana. Oboren je rekord iz 2013. godine, kada je dopremlјeno 27.331.115 tona uglјa. Od 1969. do 2019. za TENT A, TENT B i TE „Kolubara“ (od 1995. godine) prevezeno je 972.056.377 tona uglјa.

Briga o „zdravlјu“ postrojenja ovog ogranka, koja na plećima nose dobar teret godina, nije izostala ni 2019. godine. Nije bilo kapitalnih remonta, ali su obavlјeni standardni remontni radovi na 13 termokapaciteta, koji su omogućili da svi oni budu raspoloživi, sigurni i pouzdani. Jedino je na bloku TENT A2 urađen vanredni zahvat, zamena kućišta turbine visokog pritiska, koji je nešto duže trajao. Završetkom radova na ovom bloku zatvorena je prošlogodišnja remontna sezona u ogranku TENT.

 

Odsumporavanje – najvredniji ekološki projekat

 

Najznačajniji događaj u prošloj godini predstavlјa početak radova na izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova za četiri bloka TENT A. Vrednost projekta je oko 217 miliona evra, a sredstva su obezbeđena iz kredita Vlade Japana, u saradnji sa japanskom Agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Realizacija najvrednijeg ekološkog projekta EPS-a teče pod okrilјem Sektora za klјučne investicione projekte (SKIP). U februaru 2019. položen je kamen temelјac, a tokom godine su početi radovi na pripremi terena za gradnju planiranih objekata. U prethodnom periodu je izvršena relokacija podzemnih instalacija (kišna i fekalna kanalizacija, vodovodna i hidrantska mreža, kao i toplovodna). Izgradnjom postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova koncentracija sumpornih oksida u dimnom gasu biće svedena ispod 200 miligrama po kubnom metru, a sadržaj praškastih materija u dimnom gasu ispod 20 miligrama po kubnom metru, što je u skladu sa važećim evropskim standardima.

Tokom 2019. godine, u TENT B je završena izgradnja skladišta za privremeno zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada. To je drugo skladište u okviru ogranka TENT, gotovo identično postojećem skladištu na TENT A. U njemu će se propisno skladištiti sav otpadni materijal koji se tokom godine generiše za vreme proizvodnih procesa i remontnih radova.

 

Posete i prezentacije

 

Ekološke teme su obeležile i dve značajne posete TENT A, u okviru kojih su održane prezentacije projekata iz ove oblasti. U martu je priređena prezentacija projekta redukcije azotnih oksida na bloku A4, kojoj su prisustvovali Sem Fabrici, šef delegacije EU u Srbiji, Aleksandar Antić, ministar rudarstva i energetike, Marko Jovanović, pomoćnik ministra finansija, i Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS. Vrednost ovog projekta je 8,5 miliona evra, koji je realizovan donacijom EU, a u njegovom sufinansiranju učestvovala je i Vlada Srbije. Implementacijom sistema za redukciju azotnih oksida (NOx) stvoreni su uslovi za smanjenje njegove emisije u dimnim gasovima na nivo ispod 200 miligrama po kubnom metru, uz istovremeno održavanje maksimalne emisije uglјen-dioksida ispod granične vrednosti od 250 miligrama po kubnom metru, što je u skladu sa Direktivom EU 2001/80EC.

Sredinom oktobra je u TENT A održana konferencija posvećena investicionim ulaganjima EPS-a u oblasti zaštite životne sredine koju je organizovao „Balkanmagazin“, pod pokrovitelјstvom republičkog Ministarstva rudarstva i energetike. Na konferenciji je istaknuto da je do sada u ekološke projekte u ogranku TENT uloženo 195 miliona evra, dok se u narednom periodu očekuju dodatna ulaganja od 445 miliona evra.

 

Lj. Jovičić–M. Vuković

 

 

Za bolјu obuku zaposlenih

 

U TENT B je prošle godine uveden simulator rada bloka. Reč je o uređaju koji pomoću servera i odgovarajućeg softvera simulira rad bloka, a služiće za obuku rukovalaca blokova, njihovih pomoćnika i inženjera. 

 

Zeleni pojas

 

U ekološkoj agendi ogranka prošle godine je zabeležena još jedna aktivnost. Na obodu buduće kasete 4 deponije pepela i šlјake TENT A zasađeno je 1.110 sadnica brzorastuće vrste drveća za formiranje vetrozaštitnog pojasa, koje su donacija Šumarskog fakulteta u Beogradu. Tokom marta 2019. godine na površini od jednog hektara zasađeno je 555 sadnica klona topole (I-214) i isto toliko sadnica sibirskog bresta na površini od pola hektara.  

 

06.03.2020 · TENT