EPS ENERGIJA / USKORO ŠESTA ETAPA REVITALIZACIJE HE „ĐERDAP 1“ / DOBRA PRIPREMA JE POLA POSLA


10.03.2020
Cilј je da period revitalizacije obuhvati svega jednu sezonu velikih voda, a to je prolećni talas, kada se ovde beleži odlična proizvodnja energije  

Snežne padavine u dunavskom slivu na početku februara dobar su znak za đerdapske hidroelektrane. Bilo je i kiše, tako da će sve ovo dobro doći da se zabeleži što bolјa proizvodnja energije. Meteorolozi predviđaju da će drugi mesec ove godine biti topliji u proseku za dva stepena, a padavina će biti manje za osam milimetara po kubnom metru. Na đerdapskim elektranama je pravilo da koliko god Dunav donese vode, spremno čeka svih šesnaest agregata. Pogonska spremnost je ovde nešto što je obaveza svih zaposlenih, a da bi se održala, mora se u nju stalno ulagati.

HE „Đerdap 1“ je od 2009. u revitalizaciji. Pet agregata sa novom, većom snagom, prerađuje vode Dunava. Poslednja etapa revitalizacije treba da počne verovatno u septembru. Pravilo kaže da je dobra priprema - pola posla završeno.

– Pripreme idu dobro. Dok se radila revitalizacija A2, naši stručnjaci su paralelno pripremali poslednju etapu revitalizacije. Oprema generatora i sistema pobude stigla je u elektranu 19. decembra i već narednog dana je istovarena i smeštena u magacine. Ovo se pre svega odnosi na stator glavnog generatora, koji se zajedno sa sistemom pobude kompletno isporučuje nov – kaže Radomir Mitrović, direktor HE „Đerdap 1“. – Delovi opreme pomoćnog generatora stigli su u elektranu 6. januara. Oprema za turbinu i sistem regulacije treba da stignu početkom aprila. Novo radno kolo ima bolјu geometriju u odnosu na staro. Lopatice su sa novom pobolјšanom geometrijom, zbog čega će ostvarivati bolјe stepene korisnosti pri većem opsegu radnih režima pri kojima bude radila turbina. Odlivena je i izrađena i nova glavčina radnog kola, a unutrašnji radni mehanizmi sa radnog kola prethodne revitalizovane turbine ugradiće se u agregat A3 tokom etape 6 revitalizacije. Tokom defektacije radnih mehanizama radnog kola sa A2 je ustanovlјeno da stanje klipa, klipnjače i jedne krivaje ne odgovara tehničkim zahtevima te da se kao takvi ne mogu upotrebiti za još jedan eksploatacioni ciklus i da se moraju zameniti novim. Turbinsko vratilo je demontirano sa prethodnog agregata A2 i ono je takođe poslato u rusku fabriku na reparaciju i usklađivanje sa novim radnim kolom kako bi bilo ugrađeno u agregat A3 šeste etape revitalizacije. 

Planeri revitalizacije razmišlјali su racionalno i predviđeno je da deo finansijskog kolača uzmu domaći radnici i industrija. Tako je reparacija lopatica usmernog aparata pripala zaposlenim u HE „Đerdap 1“ i delimično domaćim specijalizovanim firmama, a jedna od njih je i „Kolubara Metal“, koja izvodi reparaciju krivaja lopatica usmernog aparata. Mitrović objašnjava da je uloga usmernog aparata da reguliše protok vode kroz turbinu i da u potpunosti zatvori proticanje vode do radnog kola turbine, kada to situacija u pogonu zahteva. Preciznost zaptivanja lopatica se meri stotim delom milimetra.

– Za prvi agregat kupili smo 32 nove lopatice od ruske fabrike „Silovije mašini“, a ostale reparirali i ugrađivali u naredni agregat, tako će biti i za poslednju etapu revitalizacije. U A3 ugradićemo lopatice sa A2. Računica je ovde jasna. Nova lopatica košta 113.400 dolara. Sveukupno treba da repariramo 160 lopatica za pet agregata. Za nove 192 lopatice trebalo bi izdvojiti nešto više od 21 milion zelenih novčanica. Ukupna vrednost radova ne iznosi ni 20 odsto od ukupne vrednosti lopatica, tako da je ušteda više nego jasna – naglašava Mitrović. – Po našem zahtevu, domaća fabrika „Potisje Ada“ izradila je specijalan strug. Posle prvog agregata sva uložena sredstva su vraćena. Po završetku reparacije lopatica strug će ostati u remontnoj bazi i biće na raspolaganju potrebama revitalizacije HE „Đerdap 2“ i ostalih delova kompanije gde se za to ukaže potreba. Predviđeno je da sva oprema bude u elektrani do jula. Izuzetak su polovi rotora, koji se demontiraju odmah posle demontaže gornjeg krsta agregata i transportuju u rusku fabriku „Elektro-sila“ na reparaciju. Planom je predviđeno da posle šest meseci budu vraćeni u elektranu. Sve je u detalјe precizno definisano i ugovoreno, očekuje se da poslednja etapa revitalizacije bude ujedno i vremenski najkraća.

Ovde se vodi računa da se tokom rada na agregatu izgubi što manje energije. Zato je cilј da period revitalizacije obuhvati svega jednu sezonu velikih voda, a to je prolećni talas, kada se beleži odlična proizvodnja.

U društvu Bojana Mladenovića, poslovođe mašinskog izvršenja, uputili smo se na remontnu bazu, oko dva kilometra nizvodno od elektrane. Najpre smo zavirili u deo gde majstori beogradske firme „Jadran“ peskiraju jednu šestinu kućišta statora glavnog generatora. Lidija Katić, hemičar, kontroliše peskarenje. Posle vizuelne kontrole dala je saglasnost da se može preći na sledeću fazu, otprašivanje, posle čega ovaj deo ide na farbanje. Pored su dizalica i vučno vozilo, koji pripremaju transport sledeće šestine. Sve ovo ide kao na traci. U samoj hali prevladavaju zvuk i varnice brusilica, dim i svetlost koje proizvode elektrode. Poslovođa Mladenović objašnjava da se ovde trenutno radi na sanaciji lopatica, kućišta hladnjaka, i sistem monitora (topovi za gašenje požara) brodske prevodnice.

Strug je na drugom kraju hale. Dragiša Skalušević, strugar, i njegov pomoćnik Miroslav Lolić iz struga prenose lopaticu na specijalne stalke, uzimaju drugu i prenose je na obradu. Lopatica mora u strug dva puta. Strug je specifičan po tome što se ne vrti predmet koji se obrađuje, već poseduje „virbel“ jedinicu, gde se nož okreće i vrši vrtložno struganje. Ova dvojica, uostalom, kao i svi radnici, tu su od prve mašine. Profesionalni i vredni lјudi u svakom trenutku znaju svoj posao, dodaje Mladenović. Na jednoj lopatici je Verolјub Marinković, varilac iz mašinskog izvršenja, koji zavaruje oblogu gornjeg rukavca lopatice. Od osam sati, koliko je na poslu, prosečno nešto manje od šest sati radi na zavarivanju. Za jednu lopaticu potroši se oko 60 kilograma elektroda. Ova lopatica posle ide u strug na završnu obradu, a potom će biti transportovane u neku od fabrika u Srbiji na dodatno razbušivanje u sklopu sa krivajom. Mladenović objašnjava da svi poslovi na lopaticama moraju biti završeni do kraja novembra jer će u halu početi da stižu ostali demontirani delovi agregata. Na drugom kraju su Igor Klentovlјanović, mašinbravar, i Grozdan Pešić. Rade na ojačavanju poklopaca hladnjaka. Tu je i šest monitora PPZ sistema brodske prevodnice. Oni prolaze sličan tretman kao i ostala oprema.

Zaklјučak je da priprema za poslednju etapu revitalizacije HE „Đerdap 1“ ide u dobrom pravcu. To nam pokazuju i ovi vredni lјudi, koji rade vrlo precizne i odgovorne poslove.

 

M. Drča

 

 

Antrfile

 

Montaža statora

 

Ranija isporuka generatorske opreme omogućiće da se stator glavnog generatora delimično izradi na montažnom bloku. Ovo se isto radilo prilikom revitalizacije A4 i A5. Na montažnom bloku montiraju se kućište i lim paketi, da bi se potom specijalnom traverzom konstrukcija prenela u građevinsku jamu i nastavila montaža namotaja štapova i ostale opreme. Ovim načinom montaže štedi se vreme i omogućuje rad na drugim pozicijama u građevinskoj jami. Radovi treba da krenu početkom marta.

 

10.03.2020 · HE_„ĐERDAP_1“