HRVATSKA / ELEKTRIČNA ENERGIJA / VLADA DOPUSTILA HEP-U NOVA ZADUŽENJA / BY ENERGYPRESS.NET


13.03.2020
Sa sjednice Vlada je na ovotjednoj sjednici dala suglasnost Hrvatskoj elektroprivredi (HEP) za sklapanje okvirnih sporazuma o financiranju s pet banaka – Erste&Steiermärkische bankom, Hrvatskom poštanskom bankom (HPB), OTP bankom, Privrednom bankom Zagreb (PBZ) i Raiffeisenbank Austria (RBA).

Također, napominje Vlada, radi se o neobvezujućem ugovornom dokumentu, čija će realizacija isključivo ovisiti o potrebama HEP-a i mogućnostima banke u datom trenutku

13.03.2020 · HEP / HRVATSKA / ENERGETIKA