INSTITUT ZA JAVNE NABAVKE / NAČELO OBEZBEĐIVANJA KONKURENCIJE / ŠTA KONKRETNO ZNAČI?


04.04.2020
Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju

Naručilac ne može da ograniči konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorskih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Možda jedno od najpominjanijih načela u brojnim zahtevima za razjašnjenje konkursne dokumentacije ili pak zahtevima za zaštitu prava, i na žalost možda jedno od najčešće prekršenih načela.

Kao što zakonska odredba kaže, naručilac je dužan da omogući što je veću konkurenciju u postupku javne nabavke, i ni na koji način je ne sme ograničavati bilo postavljanjem uslova, specifikacija i kriterijuma, bilo neopravdanom primenom pregovaračkog postupka.

Iako je zakonska odredba jasna, skrećemo ponuđačima pažnju da nije svako određivanje uslova narušavanje konkurencije, niti je to određivanje uslova koje jedan ponuđač ne ispunjava. Naime, ukoliko postoje posebni uslovi kod naručioca, on može specifikacijama naizgled ograničiti konkurenciju. Primera radi, ukoliko naručilac nabavlja dobro tačno određenih dimenzija, i u obrazloženju navede da njegova veličina prostora ne dozvoljava veće ili manje – u takvim uslovima nema kršenja konkurencije, jer su njegove potrebe opravdane. Međutim, ukoliko naručilac navede tačno određenu karakteristiku koju ima samo jedan proizvođač, a ista funkcionalnost se može postići drugom karakteristikom koju poseduju ostali – u tom slučaju postoji kršenje konkurencije.

Način dokazivanja će zavisiti od slučaja do slučaja, i zapravo od slučaja do slučaja se mora procenjivati da li je konkurencija narušena, pa ukoliko imate sumnje, Institut za javne nabavke je tu da Vam pomogne da rastumačite konkretnu situaciju.

 

04.04.2020 · INSTITUT_ZA_JAVNE_NABAVKE