CRNA GORA / EPCG NAMERAVA DA INVESTIRA 51 MILION EVRA U 2020.CRNA GORA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


27.04.2020
Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) namerava da u ovoj godini investira 51 milion evra i to u projekte u okviru sektora za proizvodnju električne energije i Direkcije za razvoj i inženjering NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

U prošloj godini kapitalna ulaganja EPCG iznosila su 9,35 miliona evra, a u oktobru je najavljeno da će biti investirano 700 miliona evra u nove kapacitete za obnovljive izvore energije.

Ove godine planiran je početak gradnje solarne elektrane Briska Gora i vetroelektrane Gvozd

Primarni ciljevi na koje će se kompanija bazirati u narednom periodu su ekološka rekonstrukcija Termoelektrane (TE) Pljevlja – blok I i nastavak rekonstrukcije i modernizacije postojećih elektrana (hidroelektrane (HE) Piva i Perućica) čime će se produžiti njihov radni vek, kao i sagledavanje mogućnosti investiranja u nove izvore energije, a sve u cilju obezbeđivanja energetske stabilnosti Crne Gore, navodi se u izveštaju menadžmenta EPCG za 2019. godinu, koji je usvojen prošlog meseca.

U 2020. je planiran i početak realizacije projekata izgradnje solarne elektrane Briska Gora i vetroelektrane Gvozd, koji će, kako se ističe, upotpuniti portfolio proizvodnje električne energije EPCG i doprineti značajnom povećanju proizvodnje iz obnovljivih izvora.

Planirana je i fazna rekultivacija deponije Maljevac za potrebe TE Pljevlja

Takođe, ove godine planirana je i fazna rekultivacija deponije Maljevac za potrebe TE Pljevlja koja bi doprinela nastavku njenog korišćenja u skladu sa propisima i standardima u ovoj industriji.

U HE Piva planiran je kapitalni remont agregata A2 i A3

U okviru HE Piva planiran je kapitalni remont agregata A2 i A3, nakon izvedenom remonta agregata A1. Remonti će, kako se ističe, omogućiti pouzdanu proizvodnju električne energije  u HE Piva u narednim godinama.

EPCG je nedavno saopštila da je u prošloj godini ostvarila neto dobit od 28,3 miliona evra, što je oko 35,7 odsto manje nego u 2018.

 

27.04.2020 · BRISKA_GORA / ELEKTROPRIVREDA_CRNE_GORE / EPCG / GVOZD / HE_PERUĆICA / HE_PIVA / INVESTICIJE / TE_PLJEVLJA