HRVATSKA / HEP ESCO MODERNIZUJE JAVNU RASVETU U OSIJEKU / HRVATSKA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


03.05.2020
HEP ESCO, članica HEP grupe, započela je projekat rekonstrukcije javne rasvete na području grada Osijeka tokom kojeg će biti instalirano 11.086 LED svetiljki ,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Nakon rekonstrukcije po novom ESCO/EPC modelu, potrošnja električne energije za javnu rasvetu smanjiće se za 7,5 miliona kWh godišnje u odnosu na dosadašnju, što će omogućiti povraćaj investicije od 30,8 miliona kuna (oko 4,08 miliona evra) u roku od osam godina, saopštio je HEP ESCO.

Investicija od 4,08 miliona evra isplatiće se u roku od osam godina

Modernizacija će doprineti zaštiti životne sredine kroz smanjenje emisija CO2 i svetlosnog zagađenja u skladu s EU direktivom. Implementacijom direktive u Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja koji je stupio na snagu 1. aprila 2019. sve su jedinice lokalne samouprave dužne da usklade postojeću rasvetu s odredbama Zakona u roku od 12 godina.

Od 2018. HEP ESCO nudi modernizaciju javne rasvete prema novom ESCO/EPC modelu

HEP ESO je od 2018, posle sprovođenja projekata u deset gradova prema ESCO modelu (dogovorene uštede), počeo da nudi modernizaciju javne rasvete prema naprednijem ESCO/EPC modelu, koji se temelji na ugovoru sa garancijom ušteda, navode u ovoj firmi.

Dosad je prema tom modelu firma sprovela projekte u opštini Stupnik i gradu Zaprešiću, a osim s Gradom Osijekom, ugovor je potpisan i sa Općinom Gola.

HEP ESCO pobedio na tenderu zajedno sa firmom ELOS

Projekat u Osijeku se sprovodi na osnovu ugovora o sprovođenju projekta energetske efikasnosti na javnoj rasveti, koji su krajem marta, posle tendera, sklopili Grad Osijek i HEP ESCO, koji je dao ponudu zajedno sa firmom ELOS iz Solina.

Ugovor o modernizaciji podrazumeva i sistem za verifikaciju ušteda sa daljinskim upravljanjem

Rekonstrukcija rasvete obaviće se u roku od 300 dana, a projekt uključuje projektovanje, finansiranje, rekonstrukciju i modernizaciju te otklanjanje grešaka ili kvarova u razdoblju od osam godina. Osim zamene svetiljki, biće instaliran i sistem nadzora upravljanja, regulacije, merenja i verifikacije ušteda, a koji omogućuje daljinsko upravljanje i nadzor.

03.05.2020 · :_EMISIJE_CO2 / ESCO_MODEL / HEP_ESCO / JAVNA_RASVETA / LED_SVETILJKE