REGION / EU / SLOVENIJA TREĆA NA LISTI ZEMALJA KOJE RECIKLIRAJU NAJVIŠE OTPADA IZ DOMAĆINSTVA / REGION/EU / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


06.05.2020
Slovenija reciklira 42,5% otpada iz domaćinstava, što je treći rezultat na listi deset najboljih zemalja Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) kada je reč o ovoj vrsti otpada. Isto mesto zauzima Turska, ali na listi koja nije toliko za pohvalu – listi država koje proizvode najviše otpada u domaćinstvima,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Južna Koreja je superiorna, kada je reč o recikliranju ove vrste otpada, jer reciklira oko 59%. Posle nje dolazi Nemačka, koja je reciklirala polovinu kućnog otpada (50%), a zatim idu Slovenija (43%), Luksemburg (38%) i Irska (32%), navodi se u analizi koju je pripremila kompanija za ambalažu RAJA, na osnovu poslednjih dostupnih podataka OECD-a za 22 zemlje.

Analiza otkriva kakve su navike vodećih zemalja sveta u vezi sa otpadom, koji nastaje u domaćinstvima, uključujući i podatke o tome koliko one ukupno otpada stvaraju, a koliko recikliraju. Takođe, studija nudi i savete kako smanjiti kućni otpad i kako ga reciklirati.

Top 10 zemalja sa najviše recikliranog kućnog otpada

Zemlja
Procena recikliranog kućnog otpada (procenti)
Procenjena količina recikliranog kućnog otpada (tona godišnje)

1. Južna Koreja

59,18%

9.819.519

2. Nemačka

49,55%

18.678.420

3. Slovenija

42,52%

264.883

4. Luksemburg

38,03%

91.385

5. Irska

31,5%

478.844

6. Danska

31,29%

1.005.956

7. Norveška

30,99%

591.610

8. Švajcarska

30,87%

1.039.446

9. Finska

29,14%

581.829

10. Mađarska

29,1%

916.824

Domaćinstva u svetu proizvedu 60 tona otpada svake sekunde, što svake svake godine dostigne dve milijarde tona. Procenjuje se da će do 2050. godine količine biti veće za 70%, što znači 3,4 milijarde tona.

Najviše otpada naprave domaćinstva u Nemačkoj

Najviše otpada domaćinstva naprave u Nemačkoj – oko 37,7 miliona tona, dok ukupne količine komunalnog otpada iznose 51 milion tona.

Turska reciklira samo 11% kućnog otpada

Iako su Nemačka, Japan, Turska, Francuska i Velika Britanija u prvih pet zemalja po količini kućnog otpada, samo je Nemačka među zemljama koje su najbolje u recikliranju.

Top 10 zemalja sa najviše kućnog otpada

Zemlja
Kućni otpad (tona godišnje)
Komunalni otpad (tona godišnje)

1. Nemačka

 37.699.000

51.013.000

2. Japan

29.880.000

42.894.000

3. Turska

28.099.000

34.533.000

4. Francuska

27.512.000

35.272.000

5. UK

26.576.000

30.786.000

6. Južna Koreja

16.593.000

19.627.000

7. Australija

13.063.000

13.751.000

8. Poljska

10.446.000

12.485.000

9. Holandija

7.847.000

8.806.000

10. Austrija

4.408.000

4.408.000

Turska je najmanje “zelena” od svih jer proizvede 28,1 milion tona kućnog otpada, a reciklirala samo 3,1 milion ili 11%.

Saveti kako smanjiti kućni otpad, i kako ga reciklirati.

1.     Izbegavajte plastiku kada god je to moguće.

2.     Obnovite pravila za recikliranje.

3.     Obezbedite prostor za recikliranje.

06.05.2020 · KOMUNALNI_OTPAD / OTPAD / RECIKLIRANJE_OTPADA