INFORMACIJA / REAGOVANJE NA NETAČNE NAVODE KABLOVSKOG OPERATORA SBB


15.05.2020
SBB bez ugovora i osnova koristi stubove EPS-a  

Kablovski operator SBB bez pravnog osnova koristi stubove distributivne elektroenergetske mreže u vlasništvu Operatora distributivnog sistema „EPS „Distribucija“ (ODS) od 1. juna 2019. godine, zbog čega je ODS, nakon više obraćanja SBB, bio prinuđen da se obrati i sudu radi zaštite svojih prava, te da zahteva isplatu naknade za korišćenje stubova, kao i uklanjanje kablovske instalacije sa svoje mreže. 

Naknada za korišćenje stubova određena je Odlukom Skupštine ODS još u junu 2019. godine i ona je ista za sve kablovske operatere koji zaključuju ugovore sa ODS, pa i za SBB, tako da tvrdnje SBB da je tražena duplo veća naknada nisu istinite. 

Od 65 kablovskih operatora, koji su postavili instalacije na stubove ODS, 62 operatora je zaključilo ugovor, pod istim uslovima, dok je protiv operatora koji to nisu učinili podneta tužba nadležnom sudu. Većina kablovskih operatora prihvatila je ponuđene uslove, a prema kablovskim operatorima koji ih nisu prihvatili i koji nisu plaćali korišćenje stubova, ODS je postupio na isti način kao i prema SBB. 

RATEL je po zahtevu SBB doneo rešenje u kojem stoji da je ODS dužan da omogući postavljanje instalacija, pod uslovima i na način koji važe za ostale operatore elektronskih komunikacija.Iako SBB već 10 meseci ne pristaje da zaključi ugovor i koristi stubove ODS-a bez pravnog osnova, ODS koristi isključivo pravna sredstva prema SBB, bilo da se radi o postupku pred RATEL-om, Komisijom za zaštitu konkurencije ili sudom i nikako ne stoje optužbe o onemogućavanju rada i razvoja kompanije.

 

 

Sektor za odnose s javnošću JP EPS

 

15.05.2020 · EPS / ENERGETIKA