HRVATSKA / UPOV I U NACIONALNOM PARKU MLJET


01.06.2020
Razvoj vodnokomunalne infrastrukture u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

U Opuzenu je koncem prošlog tjedna potpisano devet ugovora za razvoj vodnokomunalne infrastrukture na području Dubrovačko-neretvanske županije

Ukupna vrijednost projekata koji se provode na području Kule Norinske, Stona, Opuzena, Slivna, Lopuda, Mljeta, Gruda i Orebića je 158 milijuna kuna (bez PDV-a), javljaju Hrvatske vode

Zahvaljujući novim projektima u sustavu vodoopskrbe, bit će izgrađeno ukupno 21,9 kilometara cjevovoda i sedam kilometara glavnog dovodnog cjevovoda te po jedna hidrostanica i crpna stanica (protoka 12,5 l/s). 

U sustavu odvodnje pak izgradit će se 12,2 kilometara kanalizacijskog sustava, 10,1 kilometar gravitacijskih i tlačnih cjevovoda i kolektora, 13 crpnih stanica, jedan UPOV (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) kapaciteta 1.400 ES (ekvivalent stanovnika) i jedan BUPOV (biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 1.000 ES. 

 

Nepročišćene otpadne vode 

Osim toga, na području Nacionalnog parka Mljet izgradit će se vodoopskrbni cjevovodi kojima će se omogućiti spoj na sustav javne vodoopskrbe naselja Polače i dijela naselja Pomena, obaviti elektro-strojarski radovi na crpnim stanicama, pustiti u pogon UPOV te izgraditi nova crpna stanica, tlačni cjevovodi i gravitacijski kolektori. 

Navedenim projektima, omogućit će se 176 priključaka na sustav javne vodoopskrbe, povećat će se sigurnost opskrbe vodom u sušnom razdoblju te omogućiti razvoj gospodarskih djelatnosti, posebice turističkih. U sustavu odvodnje omogućit će se priključenje stanovništva kao i turista na kanalizacijsku mrežu te minimalizirati ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u tok Male Neretve, akvatorij Malostonskog zaljeva, Mljetski kanal i rječicu Ljutu. 

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković na potpisivanju ugovora je naglasio kako su na području Dubrovačko-neretvanske županije trenutno u realizaciji projekti vrijedni 300 milijuna kuna. Ako se tome pribroje i aglomeracije Metković i Ploče za koje su dodijeljena sredstva u iznosu od 700 milijuna kuna, riječ je o ukupno milijardu kuna vrijednosti radova na području županije. / ENERGETIKA-NET.COM

 

01.06.2020 · UGOVORI / VODNOKOMUNALNA_INFRASTRUKTURA / DUBROVAČKO-NERETVANSKA_ŽUPANIJA / HRVATSKE_VODE / VODOOPSKRBA / UPOV