SLOVENIJA / SLOVENAČKI ELES PLAĆA 49,75 EVRA PO MEGAVAT-SATU ZA GUBITKE IZ 2021. GODINE / SLOVENIJA / AUTOR: IGOR TODOROVIĆ


11.06.2020
Operator prenosnog sistema Slovenije obavio je aukciju za proizvode baznog opterećenja koje će kupovati sledeće tri kalendarske godine. ELES je saopštio da su snabdevači struju kojom će pokrivati gubitke ponudili po cenama od 49,5 do 55,7 evra po megavat-satu,NAVODI BALKAN GREEN EHERGY NEWS.

Nakon javnog poziva, ELES je sproveo elektronsku aukciju za snabdevače električnom energijom da bi nadoknadio buduće gubitke u prenosu. Slovenačka kompanija je tražila proizvode osnovnog opterećenja od 10 megavata za 2021. i 11 megavata za naredne dve godine.

Po domaćem zakonu, nacionalni operator prenosa struje je odgovoran za gubitke. Za sledeću godinu postignuta je referentna, granična cena od 49,75 evra po megavat-satu, u poređenju sa 52,08 i 52,6 evra za isporuku 2022. odnosno 2023. godine.

Zaokružene ponude kretale su se od 49,5 for 55,7 evra po megavat-satu, pokazuju agregatne krive.

Transakcije su pripremane u saradnji sa berzom BSP Energy Exchange i to na platformi za trgovanje Euro Market. Na nadmetanju su mogla da učestvuju pravna lica i pojedinci mogu koja imaju sporazum o balansiranju ili ugovor o poravnanju debalansa s balansno odgovornom stranom.

11.06.2020 · AUKCIJA / ELEKTRIČNA_ENERGIJA / ELES / OPERATOR_PRENOSNOG_SISTEMA / PRENOS_ELEKTRIČNE_ENERGIJE