BIH / GRAD TUZLA SUFINANSIRA MERE ZA SMANJENJE AEROZAGAĐENJA / BOSNA I HERCEGOVINA /AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


16.06.2020
Grad Tuzla objavio je javni poziv za dodelu 362.000 KM za sufinansiranje četiri mere za smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i stambenoposlovnim objektima što bi, prema procenama nadležnih, trebalo da bude dovoljno za investicije u oko sto objekata,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Za svaku od mera je predviđen isti iznos – 90.500 KM.

Mere smanjenja aerozagađenja:

  • a) nabavka i ugradnja toplotnih pumpi,
  • b) “utopljavanje” objekata u kojima se obavlj0 i ugradnja toplotne pumpe,
  • c) nabavka i ugradnja kompaktnih toplotnih podstanica,
  • d) nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet.

Grad Tuzla će finansirati i troškove energetskog pregleda objekata

Iznos sufinasiranje je sledeći:

  • a) do 50%, ne više od 5.000 KM
  • b) do 50%, ne više od 5.000 KM
  • c) do 50%, ne više od 4.000 KM
  • d) do 50%, ne više od 2.000 KM.

Grad Tuzla će finansirati i troškove energetskog pregleda objekta u iznosu do 50%, a ne više od 300 KM. Ali, u slučaju da podnosilac prijave odustane od investicije sam snosi ove troškove, navodi se u javnom pozivu.

Za sufinasiranje se mogu prijaviti individualni stambeni i stambenoposlovni objekti na području grada Tuzle, pod uslovom da se za objekat koji je predmet prijave ne može osigurati načelna saglasnost JKP “Centralno grijanje” za priključenje na sistem daljinskog grejanja.

16.06.2020 · AEROZAGAĐENJE / INVESTICIJA / JAVNI_POZIV