HRVATSKA / DUGOOČEKIVANI PRAVILNIK JE KONAČNO TU


02.07.2020
Na samom kraju mandata ministar je potpisao važan podzakonski propis

Na samom kraju mandata ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat potpisao je Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN 75/2020). Riječ je o iznimno važnom podzakonskom propisu za očuvanje sigurnosti opreme pod tlakom, tj. raznih cjevovoda, posuda, spremnika, energetske i procesne opreme u nizu industrijskih i energetskih postrojenja. Ujedno je riječ o propisu koji je struka već dugo očekivala, točnije čak dvije godine nakon što je prošao svu potrebnu proceduru u za to nadležnim tijelima Europske komisije. Iako je novi Pravilnik sada objavljen u 'Narodnim novinama' od 1.7.2020. i na snagu stupa osam (radnih) dana od objave, tj. 13.7.2020. godine, ostaje pitanje zašto se toliko dugo čekalo na njegovu objavu.

Bilo kako bilo, novi Pravilnik je sada tu. Donijelo ga je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na temelju čl. 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/2013, 14/2014 i 32/2019) i njime se propisuju postupci za stavljanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti u uporabu te postupci i rokovi njezinog pregleda i ispitivanja tijekom vijeka uporabe. 

 

Konačno riješeni brojni problemi

Vlasnike i korisnike opreme pod tlakom vjerojatno će najviše zanimati odredbe Pravilnika koje se odnose na takvu postojeću opremu čija se dokumentacija još nalazi kod pravnog slijednika nekadašnje Agencije za opremu pod tlakom, tvrtke OPT. Kako stoji u čl. 20. st. 2. ta će oprema "...biti predana vlasnicima/korisnicima, na njihov zahtjev. S predmetnom dokumentacijom za koju nije postavljen zahtjev za preuzimanje postupit će se sukladno važećem Pravilniku o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Agencije za opremu pod tlakom." Isto tako, tvrtka OPT, kao pravni slijednik nekadašnje OPT-Agencije obvezna je, u skladu s čl. 20, st. 3. "... u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika predati ministarstvu nadležnom za gospodarstvo Popis opreme pod tlakom visoke razine opasnosti koja je uvedena u evidenciju do 17. ožujka 2017. godine. Popis treba sadržavati ključne podatke o opremi, vlasnicima/korisnicima opreme te obavljenim pregledima opreme tijekom uporabe."

Isto tako, izrijekom je sada određeno što raditi s cjevovodima koji još nisu registrirani, a prema dosadašnjem Pravilniku o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017), to je trebalo biti riješeno do ožujka 2020. godine. Tako u čl. 20. st. 4. stoji: "Za cjevovode visoke razine opasnosti koji su u uporabi, a nisu uvedeni u evidenciju opreme pod tlakom, prvi pregled u skladu s ovim Pravilnikom mora se obaviti najkasnije u roku od tri (3) godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Uz to, u čl. 20, st. 5. i st. 6 uređena je i problematika do sada 'nelegalizirane' opreme. Tako za opremu koja je bila izrađena prije 20.10.2008. godine i koja nema dopuštenje za rad vrijedi: "...može se staviti u uporabu ukoliko ima žig inspekcijskog tijela na pločici te ukoliko se izvanrednim pregledom i dodatnim ispitivanjima dokaže njezina sukladnost sa zahtjevima ovog Pravilnika i sigurnost za ljude, imovinu i okoliš." Za opremu koja je u uporabi i nosi oznaku CE, a do sada nije bila evidentirana u registar opreme pod tlakom sada vrijedi: "...može se uvesti u evidenciju sukladno odredbama članka 7. ovog Pravilnika ukoliko se izvanrednim pregledom i dodatnim ispitivanjima dokaže njezina sukladnost sa zahtjevima ovog Pravilnika i bitnim sigurnosnim zahtjevima Pravilnika o tlačnoj opremi (»Narodne novine«, broj 79/2016) ili Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama (»Narodne novine«, broj 27/2016)."

 

Važan propis za struku 

Novi Pravilnik sastoji se od 21. članka i čak osam dodataka: 
• Dodatak I. 'Podjela opreme pod tlakom prema razini opasnosti' s devet dijagrama za podjelu opreme
• Dodatak II. 'Uvjeti koje mora zadovoljiti pravna osoba za obavljanje poslova podešavanja i ispitivanja sigurnosnih ventila'
• Dodatak III. 'Rokovi redovnih periodičkih pregleda'
• Dodatak IV. 'Evidencijski list opreme pod tlakom visoke razine opasnosti'
• Dodatak V. 'Posebni zahtjevi za preglede i ispitivanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti'
• Dodatak VI. 'Ispitivanja i podešavanja sigurnosnih ventila u uporabi (postavni tlak, nepropusnost, vizualna kontrola, hidraulička/pneumatska tlačna proba)'
• Dodatak VII. 'Minimalni kriteriji kojima mora udovoljiti ovlašteno inspekcijsko tijelo'
• Dodatak VIII. 'Minimalni kriteriji koje mora udovoljiti izvođač pripreme za ispitivanje aparata za gašenje požara i boca za opremu za disanje'.

Naravno, stupanjem novog Pravilnika na snagu prestaje važiti dosadašnji Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 27/2017). / ENERGETIKA-NET,COM

 

 

 

02.07.2020 · OPREMA_POD_TLAKOM / PODZAKONSKI_PROPISI / NARODNE_NOVINE / MINGO / ISPITIVANJA