SLOVENIJA / HSE PREDSTAVIO PROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA SPALJIVANJE GORIVA OD OTPADA U TE ŠOŠTANJ / SLOVENIJA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


02.07.2020
Uprava Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) predstavila je rezultate procene uticaja na životnu sredinu koji pokazuju da je planirani projekat spaljivanja goriva od otpada (solid recovered fuel – SRF) prihvatljiv jer ne pogoršava trenutno stanje životne sredine u Šaleškoj dolini,NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

TEŠ, koji je deo državne energetske kompanije Holding Slovenske Elektrarne (HSE), najavio je da će u slučaju pozitivne procene uticaja na životnu sredinu započeti spaljivanja SRF goriva sledeće godine.

TEŠ je započeo proces dobijanja ekološke dozvole za zajedničko spaljivanje lignita i SRF goriva

Procena uticaja uzima u obzir uticaje na životnu sredinu i ljude koji bi se pojavili tokom spaljivanja i u trenutku prekida.

Svi uticaji tokom rada ocenjeni su kao beznačajni, saopštio je HSE.

Zbog ohrabrujućih rezultata procene uticaja, TEŠ je, kako se navodi, odlučio da nastavi sa procedurom, pa je procenu predao Agenciji za zaštitu životne sredine (Agencijo Republike Slovenije za okolje – ARSO).

To je početak procesa dobijanja ekološke saglasnosti za zajedničko spaljivanje lignita i SRF goriva u bloku 6 TEŠ-a. Sva dokumentacija, uključujući i procena uticaja biće u potpunosti dostupna zainteresovanoj javnosti, naveo je HSE.

Mitja Tašler, direktor TEŠ-a: SRF gorivo se dobija od neopasnog otpada

Procena uticaja navodi da bi emisije CO2 bile manje u poređenju sa trenutnom situacijom, dok bi svi drugi uticaji na životnu sredinu bili u okviru dozvoljenih graničnih vrednosti.

Emisije bi bile u skladu sa propisima Slovenije, ali sa vrednostima utvrđenim u zaključcima o najboljim raspoloživim tehnologijana (BAT) na nivou EU, naovdi procena.

TEŠ namerava da spali maksimalno 160.000 tona SRF goriva godišnje

Lignit ostaje primarna sirovina za dobijanje energije.

TEŠ namerava da spali maksimalno 160.000 tona SRF goriva godišnje ili najviše do 6% težine osnovnog goriva. Dodavanje SRF goriva bi, kako se ističe, poboljšalo efikasnost proizvodnje električne i toplotne energije.

SRF gorivo bi se preuzimalo samo od slovenačkih prerađivača

Mitja Tašler, direktor TEŠ-a, rekao je da SRF gorivo nastaje odvajanjem metala, drobljenjem i dehidracijom odabranog čvrstog neopasnog otpada.

SRF gorivo bi se preuzimalo samo od slovenačkih prerađivača koji bi osigurali propisani kvalitet goriva, naveo je Tašler, i dodao da će odgovoriti na sve pozive lokalne zajednice da predstave rezultate procene uticaja na životnu sredinu.

Tašler je nedavno u intervjuu za naš portal govorio o projektima koje ova slovenačka elektrana na lignit planira u cilju postepene energetske tranzicije.

02.07.2020 · EMISIJE / HSE / MITJA_TAŠLER / OTPAD / PROCENA_UTICAJA_NA_ŽIVOTNU_SREDINU / SRF / TEŠ