KOSOVO / ENTSO-E I KOSOVSKI* KOSTT POTPISALI SPORAZUM O POVEZIVANJU / KOSOVO* / AUTOR: IGOR TODOROVIĆ


03.07.2020
Operator prenosnog sistema KOSTT će, pošto je evropski ENTSO-E to prihvatio, postati nezavisna kontrolna zona u okviru AK bloka, kojeg je Kosovo* osnovalo s Albanijom, NAVODI BALKAN GREEN ENERGY NEWS.

Posle odluke Regionalne grupe Kontinentalna Evropa (RGCE) u aprilu, generalni direktor KOSTT-a Ilir Shala je potpisao sporazum o povezivanju s Evropskom mrežom operatora prenosnog sistema električne energije (ENTSO-E). Kosovski TSO je saopštio da će biti nezavisna kontrolna zona u okviru AK bloka s Albanijom, pod sinhronom zonom Kontinentalne Evrope.

Primena se očekuje na jesen, posle tehničkih priprema entiteta u Kontinentalnoj Evropi i Swissgrida, a KOSTT je spreman, navedeno je u objavi. Sporazum s Albanijom je postignut prošle godine.

Integrisanje EPS-ovog ElektroSevera

Sporazum uključuje potpuno osposobljavanje interkonekcije s Albanijom od 400 kilovolti, saopštio je KOSTT. Ta linija je izgrađena još 2016. godine.

Navedeno je da ElektroSever, koji bi kontrolisao područje na severu, mora da podnese zahtev za dozvolu za snabdevanje strujom Regulatornom uredu za energiju (ERO) Kosova*. ElektroSever je ispostava Elektroprivrede Srbije, koja je u državnom vlasništvu.

KOSTT će ubirati prihod između četiri i osam miliona evra godišnje na ime korišćenja interkonekcijske prenosne mreže ili alokacije kapaciteta i rešavanja zagušenja, i još pola miliona do milion evra za prenos, otkriva se u izjavi za štampu.

Pridruživanje Albanskoj berzi struje

TSO je objavio da se uparuje s Albanijom i da će učestvovati u Albanskoj berzi struje (APEX).

Shala je zahvalio ambasadama Nemačke i Sjedinjenih Država, razvojnoj banci KfW i USAID-u. KOSTT je saopštio da je sporazum korak ka članstvu u ENTSO-E-u.

KOSTT je napustio regulatorno područje Srbije (EMS) u u bloku SMM, koji čine Srbija, Crna Gora i Severna Makedonija, a za koordinaciju je zadužen srpski TSO Elektromreža Srbije – EMS. KOSTT i EMS su u dugogodišnjem sporu, koji je u jednom trenutku čak izazvao odstupanje u sistemskoj frekvenci u elektroenergetskom sistemu Kontinentalne Evrope.

( * Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa i u skladu je sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o deklaraciji o nezavisnosti Kosova.)

03.07.2020 · APEX / ELEKTRIČNA_ENERGIJA / ELEKTROPRIVREDA_SRBIJE / ELEKTROSEVER / ENTSO-E / KOSTT / OPERATOR_PRENOSNOG_SISTEMA