HRVATSKA / ZA ČISTO I BISTRO


14.07.2020
Nedavno je predstavljen Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić

Gotovo 684 milijuna kuna vrijedan Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić predstavljen je nedavno u Zaprešiću. 

Projekt Za čisto i bistro povećat će priključenost stanovništva na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda, osigurati racionalnije korištenje vode te pridonijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće i na kraju, zaštiti vodnih resursa i okoliša, javlja Grad Zaprešić

Projekt se provodi u Zagrebačkoj županiji i obuhvaća područje Zaprešića i općine Bistra, Brdovec, Luka, Pušća, Marija Gorica i Dubravica.  

 

Smanjenje gubitaka 

"Kad kažemo 'čisto i bistro', otkrivamo odmah i ciljeve Projekta – imati čistu prirodu, čistu vodu, čiste vodotoke i da nam sve bude čisto i bistro, dok 'za' označava zaprešićki kraj", rekao je, među ostalim, Željko Majcen, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić. 

Za provedbu ovog projekta su kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. osigurana bespovratna sredstva EU-a u iznosu od čak 70,88 posto prihvatljivih troškova (gotovo 387,8 milijuna kuna). Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE) osiguravaju nešto manje od 116,7 milijuna kuna, dok ostali dio od gotovo 42,5 milijuna kuna sufinancira Grad Zaprešić i okolne općine. 

Njegovom realizacijom, odnosno izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe, smanjit će se i gubici u sustavu te će se osigurati veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za vodouslužno područje. Na sustav javne odvodnje bit će priključeno novih 13.267 stanovnika, a uz to će se dograditi postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) na II. i III. stupanj pročišćavanja. / ENERGETIKA-NET.COM

14.07.2020 · PROJEKTI / VODNOKOMUNALNA_INFRASTRUKTURA / AGLOMERACIJA / ZAPREŠIĆ / VODOOPSKRBA / ODVODNJA / PROČIŠĆAVANJE_OTPADNIH_VODA / VODA / HRVATSKE_VODE / MZOE