SRBIJA / EPS ENERGIJA / PUŠTENA U RAD NOVA TS U GORNJEM MILANOVCU / EPS ULOŽIO MILIJARDU, TEK SLEDE ULAGANJA


21.07.2020
U modernizaciju distributivne mreže i trafostanica na teritoriji Gornjeg Milanovca „Elektroprivreda Srbije“ uložila je oko milijardu dinara, što stvara uslove za dalјi razvoj ovog industrijskog centra i stabilno snabdevanje električnom energijom, rekao je Milorad Grčić, v. d. direktora JP EPS.

Grčić je sa predsednikom opštine Gornji Milanovac Dejanom Kovačevićem,pustio u rad rekonstruisanu trafostanicu 110/35 kV „Gornji Milanovac“, u koju je uloženo 380 miliona dinara.

– Pre manje od godinu dana na ovoj lokaciji smo počeli radove i sada Gornji Milanovac ima najmoderniju trafostanicu napona 110 kV. Ova trafostanica je rekonstruisana, kompletna oprema je zamenjena i od sada ovo područje ima potpuno stabilno napajanje električnom energijom – rekao je Grčić. – Prateći politiku Aleksandra Vučića, u cilјu stabilizacije celog elektroenergetskog sistema, modernizujemo i gradimo nove trafostanica. Znamo da je bilo neophodno pobolјšati snabdevanje električnom energijom na području Gornjeg Milanovca kako bi mogle da se otvaraju fabrike i grade auto-putevi.

On je istakao da je Gornji Milanovac grad poznat po industriji u Srbiji, o čemu govori i podatak da industrijski pogoni koriste čak oko 70 odsto od ukupne količine električne energije koja se distribuira na ovom području.

– Ovo je jedan od najgušće industrijalizovanih centara u Srbiji ako se uzmu u obzir broj stanovnika i teritorija. Da bi se omogućio dalјi razvoj, otvaranje novih fabrika i pouzdano napajanje električnom energijom za svaki pogon i svakog građanina, „Elektroprivreda Srbije“ uložila je oko milijardu dinara u modernizaciju i razvoj mreže i nastavićemo ulaganja – rekao je Grčić.

Kako je najavio, EPS ove godine na teritoriji Gornjeg Milanovca ulaže u rekonstrukciju mreže niskog napona oko 80 miliona dinara.

– Petogodišnjim planom predvideli smo izgradnju još jedne 110 kV trafostanice. Tako ova tačka Srbije, sa auto-putem koji je prošao pored Gornjeg Milanovca, sa stabilnim napajanjem električnom energijom ostaje najvažniji industrijski centar Šumadije – istakao je Grčić. Nova TS 110/35 kV „Gornji Milanovac 2“ nalaziće se u južnoj industrijskoj zoni.

Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac, zahvalio je v. d direktoru EPS-a Miloradu Grčiću i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na odluci da znatna sredstva ulože u pobolјšanje elektroenergetskog sistema.

– Zahvalјujućih novoj trafostanici omogućeno je stabilno snabdevanje u industrijskoj proizvodnji. Važno nam je da svaki stanovnik, gde god da živi, ima stabilno napajanje električnom energijom. Nadamo se da ćemo uspeti u tome da narednih pet godina na teritoriji Gornjeg Milanovca ne postoji nijedna drvena bandera i da budemo energetski bezbedni, bez problema u snabdevanju električnom energijom. To je važno za dalјi razvoj i realizaciju novih investicija – rekao je Kovačević.

 

R. E.

 

Antrfile

 

Nova oprema

 

Rekonstrukcija TS 110/35 kV Gornji Milanovacfinansirana je iz kredita Svetske banke u okviru projekta obnove nakon poplava 2014. godine.

Radovi na rekonstrukciji su započeti u junu 2019. godine i završeni u rekordnom roku. Ukupna vrednost instalirane opreme je 1,46 miliona evra, dok su radovi koštali 1,68 miliona evra. Sagrađena je zgrada za novo postrojenje 35 kV, zamenjena su oba transformatora od 31,5 MVA, TS je uvedena u sistem dalјinskog upravlјanja, video nadzora i kontrole ulaska. Zamenjena su i dva dalekovodna i dva trafo polјa. 

 

21.07.2020 · EPS_ENERGIJA