SRBIJA / EPS ENERGIJA / IZ HE „ĐERDAP 1“ / IZMENA PLANA REMONTA


22.07.2020
Ovo su standardni remonti tokom kojih se pregleda gotovo sva oprema, od turbine generatora, pomoćnih sistema, blok-transformatora

Zahvalјujući padavinama u dunavskom slivu od 10.juna Dunav je u konstantnom porastu. Ovo se odrazilo na proizvodnju energije na Đerdapskim hidroelektranama. Dotok 22. Junabioje 6.500 kubika u sekundi.I u narednimdanima prpognozira se rastiDunava.  što će donekle ublažiti slabiju proizvodnju iz aprila i maja.

Period loše hidrologije na Dunavu iz aprila nastavlјen je i u maju. Prosečan mesečni dotok iznosio je 3.500 kubika, što nije ni polovina u odnosu na majski višegodišnji prosek, koji iznosi 7.100 kubika. Nažalost, oboren je negativni rekord iz maja 2007. godine za 400 kubika. Na dotok se ne može uticati, on je takav kakav je priroda dala, ali su zato ovde prešli na aktivnosti u skladu s dotokom, a ne u skladu s vremenskim terminom.

– Plan remonta za ovu godinu je promenjen, sve u cilјu racionalizacije vremena, odnosno kad počne revitalizacija A3, da imamo više lјudi na raspolaganju – kaže Radomir Mitrović, direktor HE „Đerdap 1“. – Prvo je u dvonedelјni remont ušao A6. Kontrolno-servisni radovi na ovom agregatu planirani su za kraj oktobra i početak novembra, međutim, „šestica“ je zaustavlјena 18. maja i posle remontnih radova vraćena u pogon 31. maja. Ista situacija je i sa A1. Prema planu, „jednica“ je trebalo da uđe u remont od 12. do 25. oktobra, međutim, ona je zaustavlјena 1. juna i radovi su trajali dve nedelјe. Ovo su standardni remonti gde se pregleda gotovo sva oprema, od turbine generatora do pomoćnih sistema – kaže Mitrović.

Ovakvi remonti predviđaju i redovne preglede blok-transformatora u trajanju po pet radnih dana. Tako je blok broj 3 bio u remontu od 18. do 22. maja, a BT1 od 1. do 5. juna. Ovog meseca je pet godina otkako je agregat 5 posle revitalizacije ušao u proizvodnju. Redovan pregled trajaće 28 dana. U julu na A2 sledi kontrolni pregled nakon 4.000 sati rada. U remontnoj bazi se trenutno odvijaju radovi na finalnoj obradi malog rukavca i zavarivanje obloga na preostale tri lopatice usmernog aparata, nakon čega sledi finalna obrada na strugu i sve 32 lopatice biće spremne za ugradnju. Ovim se stvaraju uslovi za rad na ostaloj opremi.

– Brodska prevodnica funkcioniše u skladu s plovidbom na Dunavu. Svi ostali sistemi su u redovnoj funkciji – dodaje naš sagovornik.

Mašinska hala je mesto gde je najviše aktivnosti. Na montažnom prostoru radnici ATB „Sever“ iz Subotice rade na sklapanju novog statora glavnog generatora. U toku su radovi na zavarivanju držača za police kućišta, potom sledi montaža pritisnih češlјeva i brezona kako bi se stekli uslovi za slaganje lim paketa. Radovi na remontu A1 zahtevaju kransku dizalicu od 400 tona, a ista dizalica potrebna je i radnicima „Severa“. Da ne bi došlo do toga da jedna ekipa čeka, predviđeno je da se neki poslovi urade u drugoj i trećoj smeni. Pregledani su zapečeni limovi i informacija je da su spremni za ugradnju.

Agregat A3, koji je u pogonu od 3. marta 1971. godine, radi po uobičajenom planu, mada, kako kaže direktor Mitrović, ovaj agregat se štedi da se ne bi desio kvar koji bi zahtevao veću intervenciju, jer mu je ostalo svega nekoliko meseci do zaustavlјanja radi revitalizacije. Oko agregata su kutije sa opremom koja će se ugrađivati nakon demontaže.

Vesna Nјegovan, mašinski inženjer i kontrolor radova na remontu, objašnjava da su intenzivni radovi na agregatu broj 2. Otvoren je jedan deo prekrića gornjeg krsta kroz koji se vidi deo generatora. Radnici rade uobičajene poslove. Ispred komande agregata je Tijana Trailović, elektroinženjer za održavanje opreme. Sa kolegama i saradnicima iz Instituta „Nikola Tesla“ iz Beograda u toku je primarno i sekundarno ispitivanje zaštita blok-transformatora. Transformator je na sifonskoj ploči nizvodno od mašinske hale. Svi blok-transformatori su tokom revitalizacije zamenjeni i ovde se ne očekuju nikakvi kvarovi, objašnjava kontrolor radova. Akcenat je da se pregledaju osetlјiva mesta, poput PP sistema za gašenje požara, zaptivanje oklopa šinskih veza, merenja...

Sišli smo dole u generatorski prostor. Levo je jedna ekipa električara koja radi preklinjavanje namotaja statora. Prostora je malo. Da bi se dobio uvid u stanje statora glavnog generatora, odnosno proverila upresovanost jezgra statora i obavila kontrola zaklinjenosti namotaja statora glavnog generatora, prethodno se izvuku tri pola rotora. Zatekli smo Darka Lazarevića, električara, koji u ovom uzanom prostoru obavlјa poslove preklinjavanja. Na osnovu rezultata zaklinjenosti namotaja statora sa prethodnog remonta neophodno je preklinjavanje 13 žlebova (stator glavnog generatora ima 1.512 štapova montiranih dvoslojno u 756 žlebova lim paketa). Žlebovi su obeleženi brojevima, tako da radnici tačno znaju na kom žlebu treba uraditi preklinjavanje. Kad se jedan deo uradi, rotor se pomoću krana okreće do drugog dela i tako ukrug dok se ne završi intervencija. „Dvojka“ je nov agregat, u pogonu od oktobra prošle godine, i ovde se ne očekuju nikakve veće intervencije.

Od Mitrovića smo saznali da su rečne školјke pravile probleme u hlađenju transformatora. Naime, za hlađenje se koristi dunavska voda koja se pumpama dovodi u transformator i posle prolaska kroz hladnjake vraća u Dunav. Voda sa sobom nosi mekušce od kojih se razvije školјka, topla voda im prija za razvoj i hvataju se za cevi hladnjaka i svojim razvojem i rastom stvaraju usko grlo u protoku vode, a jedini način je da se školјke mehanički očiste sa hladnjaka. Uređaj koji je ugrađen elektrotalasima sprečava razvoj lјušture, što je rešenje problema. Rečna školјka se često nastanjuje na metalnoj opremi koja je tokom eksploatacije stalno u vodi. Ona traži kamen da se učvrsti na njemu i tu živi. Kad nema kamena, dobar je beton ili metal. Uređaj je na koti 34 i do njega nas je odvela Vesna Nјegovan. Uređaj je instaliran na dovodnoj cevi i u narednom periodu obezbeđivaće nesmetan protok vode ka hladnjacima blok-transformatora. Naš vodič odveo nas je iza generatorskog dela da nam pokaže uređaj za skuplјanje ulјnih para. Uređaj je instaliran nedavno u cilјu da skupi ulјne pare koje se talože na delovima opreme. Ulјe se skuplјa u posebne rezervoare i skladišti po već predviđenoj proceduri. Nisu to količine koje mogu ugroziti ekosistem, ali je stav da nijedna kap ulјa ne ode van sistema.

 

M. Drča

 

Antrfile

 

Blok-transformator

 

Elektromagnetski uređaj ili, bolјe rečeno, grdosija težine 315 tona, snage 210/210/420 MVA, naponskog nivoa 15,75/15,75/420 kV. Blok-transformatori su relativno pouzdani uređaji, ali stručnjaci ništa ne prepuštaju slučaju. Svaki deo ovog složenog uređaja mora se dovesti u savršeno stanje, jer zastoj transformatora skupo košta (dva agregata van pogona). Petodnevni program remonta, koji se sastoji od 41 stavke, predviđa pregled svih delova, odnosno od generatorskog prekidača do transformatora sopstvene potrošnje.

 

22.07.2020 · EPS_ENERGIJA