HRVATSKA / GOTOVO SVE BATERIJE I AKUMULATORI U HRVATSKOJ ODLAZE NA RECIKLIRANJE


23.07.2020
Stopa prikupljanja baterija i akumulatora u Hrvatskoj je iznosila čak 96 posto u 2018. godini

Hrvatska je u 2018. godini zabilježila najveću stopu prikupljanja prijenosnih baterija i akumulatora među 27 članica Europske unije

Naime, javlja statistički ured Europske unije Eurostat, ona je u Hrvatskoj iznosila 96 posto u 2018., a slijede Poljska (81 posto), Luksemburg (69 posto), Belgija (62 posto) i Slovačka (58 posto). 

S druge, pak, strane, najniže stope prikupljanja baterija i akumulatora u 2018. zabilježene su u Estoniji (30 posto), na Cipru (30 posto, podaci za 2017.) i u Portugalu (31 posto). 

 

Relativno stabilna prodaja 

Prodaja prijenosnih baterija i akumulatora tijekom posljednjih godina u Europskoj uniji relativno je stabilna. Tako je u 2010. bilo prodano 176 tisuća tona, a u 2013. godini je prodaja blago pala na 169 tisuća tona. Naprotiv, u 2018. se bilježi rast jer je tada bila prodana 191 tisuća tona baterija i akumulatora diljem EU-a. 

Valja naglasiti kako se prikupljanje otpadnih baterija i akumulatora neprestano povećava te je s 55 tisuća tona u 2010. uvećano na 88 tisuća tona u 2018. godini. Sukladno tome, stopa prikupljanja prijenosnih baterija i akumulatora postupno se uvećavala s 35 posto u 2011. na 48 posto u 2018. godini. / ENERGETIKA-NET.COM

23.07.2020 · HRVATSKA / BATERIJE / AKUMULATORI / EUROPSKA_UNIJA / EUROSTAT / RECIKLIRANJE