HRVATSKA / DUBROVNIK PRESTAJE DA KORISTI JEDNOKRATNU PLASTIKU DO 2030. / HRVATSKA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ


03.08.2020
Grad Dubrovnik obavezao se da će smanjiti svoj plastični otisak prestankom korišćenja jednokratne plastike, kao i sprečavanjem dotoka plastike u prirodu do 2030. godine. Samo u naredne dve godine Grad planira da smanji zagađenje plastikom 30%. , NAVODI GREEN ENERGY NEWS.

U Hrvatskoj se svake godine stvara oko 400.000 tona plastičnog otpada, a dobar deo generiše, prema podacima studije organizacije Worldwide Fund for Nature (WWF), turizam. Deseti deo ovog otpada završi u moru, od čega se polovina vrati na hrvatske obale.

Kao biser hrvatskog turizma, Dubrovnik nosi veliki deo odgovornosti, o čemu govori podatak da ima 42.000 stanovnika, a više od četiri miliona noćenja godišnje.

Masovni turizam predstavlja značajan pritisak na korišćenje prirodnih resursa i upravljanje otpadom u gradu

Kako su saopštile gradske vlasti, masovni turizam predstavlja značajan pritisak na korišćenje prirodnih resursa i upravljanje otpadom u gradu.

Grad se priključio projektu Plastic Smart Cities Croatia, koji je deo svetske inicijative

Zbog toga se Grad priključio projektu Plastic Smart Cities Croatia, čiji je cilj smanjenje plastičnog otpada u moru. Projekaa sprovode Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce i WWF – Mediterranean. WWF je pokrenuo inicijativu Plastic Smart Cities kako bi motivisao gradove širom sveta da smanje plastični otpad.

Inače, tokom jula je širom sveta sprovedena kampanja protiv korišćenja jednokratne plastike.

Sledeće godine počinje primena mera za smanjenje plastičnog otpada

Prvi sledeći korak u projektu, koji će trajati dve godine, je analiza trenutnog stanja u gradu, koliko se koristi jednokratna plastika i kakav je sistem upravljanja otpadnom plastikom, kao i koje su alternative za zamenu određenih jednokratnih plastičnih proizvoda. Zatim sledi izrada i usvajanje plana s merama koje će biti sprovedene tokom 2021.

Grad će pokrenuti pilot projekat s ciljem da se zagađenje plastikom smanji 30% u roku od dve godine.

03.08.2020 · JEDNOKRATNA_PLASTIKA / PLASTIČNI_OTPAD / UPRAVLJANJE_OTPADOM / WWF